De huidige eigenaren van Broekbergen nemen het boek in ontvangst.
De huidige eigenaren van Broekbergen nemen het boek in ontvangst. Foto: Rob van der Griend

Boekpresentatie over Broekbergen, nazaat van Kasteel Beverweerd

Overig Deel je nieuws

Op zaterdag 19 juni presenteerde Mieke Tollenaar het door haar geschreven boek ‘Buitenplaats Broekbergen, bewoners en hun idealen door de eeuwen heen’; een prachtig vormgegeven kijk- en leesboek over een stukje grondgebied dat lang geleden toebehoorde aan kasteel Beverweerd en banden bleek te hebben met het voormalig klooster Gods Werkhof in Werkhoven.

Het grondgebied van het Werkhovense kasteel Beverweerd strekte zich tot het begin van de 18e eeuw aan de noordoostzijde uit tot ver over de Kromme Rijn, tot de toppen van de Utrechtse Heuvelrug. In dat gebied bevond zich o.a. de boerenhoeve Broekbergen, met, zoals uit oude aktes blijkt, boomgaarden, een varkenshok, duiventil en hooibergen. Eigenaar van dit alles was kasteelheer mr. Johan Vinck. Als hij in 1701 overlijdt moeten zijn zonen Diederik en Adriaan Willem voor een Utrechtse notaris verschijnen. Zij kunnen het onderling niet eens worden over de verdeling van de goederen van hun vader. Uiteindelijk komen ze overeen dat Diederick Vinck alle persoonlijke bezittingen en leengoederen onder het gerecht van Driebergen erft, en daarmee eigenaar wordt van een groot gebied, waaronder de Driebergse boerenhof­stede Broekbergen.

In 1713 verkoopt Diederick Vinck zijn nieuw verworven bezit waarna Broekbergen vele opeenvolgende eigenaren kent, onder wie de rijke familie van der Muelen die de oorspronkelijke boerenhoeve ontwikkelt tot buitenplaats en lusthof: een paradijselijk zomerverblijf tegenover de destijds zo drukke en vervuilde stad Utrecht. 

Vanaf 1875 kent Broekbergen een lange periode als slotklooster Arca Pacis waar de uit Duitsland gevluchte zusters Benedictinessen 121 jaar lang 24/7 zouden bidden voor vrede in de wereld. Opmerkelijk is dat in 1962 de priorin van Arca Pacis wordt benaderd door zuster Gertrudis, de priorin van het klooster in Werkhoven, om samen na te denken over de functie van slotkloosters in een tijd dat de katholieke kerk aan het begin stond van grote veranderingen. Beide priorinnen legden hiermee gezamenlijk de basis voor het landelijke Monialenberaad.

Na het vertrek van de zusters in 1997 is Broekbergen een korte periode in gebruik als herstellingsoord waarna deze historische plek in 2008 in handen komt van Henk den Boon en Els Kruidenier, twee idealisten die er nu alles aan doen om de eeuwenoude buitenplaats met respect voor het verleden, duurzaam te restaureren en nieuwe toekomst te geven.

Mieke Tollenaar, tot 2016 directeur van het voormalige klooster Gods Werkhof in Werkhoven, heeft middels haar boek de bijzondere geschiedenis van dit stukje van oorsprong Beverweerds grondgebied en haar bewoners, tot leven gebracht.

‘Buitenplaats Broekbergen, bewoners en hun idealen door de eeuwen heen’ is vanaf nu te koop in de boekhandel en via internet. Het hardcover boek is 208 pagina’s dik, fullcolour en kost € 22,50.  

advertentie
advertentie