Kaart met zoekgebieden
Kaart met zoekgebieden RES 1.0 document

CDA fractie wil bij RES1.0 zelf aan het roer staan

26 september 2021 om 23:31 Lokaal Deel je nieuws

Op 23 september nam de gemeenteraad van Bunnik een besluit over de RES 1.0. Het startpunt van dit besluit is de Klimaatwet. We moeten zorgen dat we minder CO2 uitstoten en de wereldwijde stijging van de temperatuur tegengaan.In U16 verband is afgesproken een gezamenlijk bod te doen om energie te besparen en om duurzame energie op te wekken. Dat is vorig jaar in de concept RES idoor de raad vastgesteld. Naast het besluit van de concept RES heeft het college van Bunnik ambities vastgelegd in het collegeprogramma en doorvertaald naar de RES. Er staat een zoekgebied voor wind opgenomen bij fort Vechten en er staat dat de gemeente Bunnik een bijdrage van 53ha zonneveld aan energie-opwekking op land heeft. Deze twee items zijn niet gebaseerd op besluiten van de raad en de CDA fractie wil zich er zo niet aan verbinden. De zoeklocatie is gebaseerd op criteria die in U16 verband zijn opgesteld en vanuit het participatieproces. In de RES is aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van de windmolens, terwijl de hinder en gezondheidsaspecten niet aan bod komen. Wij willen eerst als raad kaders vaststellen voor we een zoekgebied uitkiezen. Door de inwoners zijn veel zorgen geuit en die willen we serieus nemen. Het is moeilijk voorstelbaar dat er windmolens passen in Bunnik, maar we willen dat goed onderzoeken. Voor de zonnevelden hebben we 2 jaar geleden een maximum afgesproken van 40 ha tot 2022. Daarna zouden we evalueren. Dit is ons toegezegd, maar de wethouder heeft het niet waargemaakt. Er is veel misgegaan met de eerste vergunning voor een zonneveld. Er is nog geen zicht op realisatie en dus heeft Bunnik op dit moment 0 ha (!) aan zonneveld. Alle reden om zorgvuldig volgende stappen te zetten en de nieuwste ontwikkelingen mee te nemen. Dan gaat het over de mogelijkheid van het zonnelint langs de A12 en het stimuleren van zon-op-dak.In het amendement wat we als CDA samen met de Liberalen en Bunniks Belang hebben opgesteld wordt het zoekgebied verwijderd en maken we eerst een tussenstap voor we het plafond voor de zonnevelden verder oprekken. In de gezamenlijke motie vragen we om tempo te maken met het opstellen van de nieuwe kaders voor windenergie.Dit amendement zal ongetwijfeld uitgelegd worden als traineren van de energietransitie. Voor ons is het de manier om zorgvuldigheid in te brengen en de zorgen van inwoners een plek te geven.Het is de keuze geweest van het college om het op deze manier in te brengen in de RES. Wij voelen ons teleurgesteld in het college. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie