Veel animo voor woningbouwproject Rhijnhaeghe

Lokaal nieuws

Deze week presenteerde SUSTAY | verantwoord wonen het nieuwbouwproject Rhijnhaeghe. Dit project wordt gebouwd op de plek van kantoorlocatie Rhijnhaeghe. In het najaar van 2018 starten de bouwwerkzaamheden. De eerste opleveringen zijn in de loop van 2019 gepland.

Grote belangstelling

Maandagavond 20 november lichtten woningontwikkelaar SUSTAY | verantwoord wonen uit Utrecht, stedenbouwkundig bureau Space Value uit Breda en de gemeente Bunnik onder grote belangstelling hun plannen toe. De interesse was boven verwachting. "Velen zijn blij dat er nieuwe woningen komen. Er zijn weinig plekken in Bunnik waar dat nog kan.

Behoud van groen

Op 17 oktober 2017 werd het ontwerpbestemmingsplan Rhijnhaeghe door het college van B&W vastgesteld. Hierin staan de kaders waaraan de plannen voor dit deel van Bunnik moeten voldoen. "Sustay heeft bij de uitwerking tevens rekening gehouden met aandachtspunten vanuit de buurt. Zo blijven de bestaande bomen rondom het plan behouden en komt er een groen hof van ruim 1.200 vierkante meter midden in het plan. Parkeren gebeurt voor een belangrijk deel ondergronds", aldus Scott-Emuakpor.

Start Bouw

Op dit moment ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Komend voorjaar kunnen de plannen door de gemeenteraad worden aangenomen. Dan wordt ook gestart met de verkoop. Aan het einde van 2018 volgt de verhuur. De oplevering van de eerste woningen wordt in de loop van 2019 verwacht.

Energiezuinig

Sustay ontwikkelt in het hele land energiezuinige huurwoningen in veelal de vrije sector. Woningen waaraan maatschappelijk en volkshuisvestelijk een grote behoefte is. In de nieuwe woonbuurt komen circa 90 huur- en koopwoningen in verschillende types. Scott-Emuakpor: "De woningen zijn geschikt voor meerdere doelgroepen, zoals starters, jonge stellen, gezinnen en senioren."

Bunnikers krijgen voorrang

Om de doorstroming op de Bunnikse woningmarkt een handje te helpen, geeft Sustay Bunnikers die een woning achterlaten voorrang bij de toewijzing. Scott-Emuakpor: "Zo ontstaat er een treintje aan verhuisbewegingen want die mensen laten op hun beurt allemaal een woning in Bunnik achter die weer kan worden ingenomen door een ander, enzovoort. Via de website www.rhijnhaeghe.nl kunnen geïnteresseerden nu al hun woonwensen kenbaar maken. De teller staat na gisteren inmiddels op ruim 100 aanmeldingen!"

Zie www.rhijnhaeghe.nl voor meer informatie.

advertentie