Opbrengst KWF collecte

Lokaal nieuws

De collecte voor KWF kankerbestrijding in september heeft in de woonkern Bunnik het mooie bedrag opgebracht van €3832.20. Dankzij de vrijwillige inzet van de collectanten en de gulle gevers kon dit resultaat bereikt worden. Dit jaar hebben 4 mensen een speld mogen ontvangen vanwege langdurige inzet. Eén maal zilver, vanwege 12,5 jaar en zelfs 3x goud vanwege 25 jaar.

Voor volgend jaar(de collecte is altijd de eerste volle week van september) zijn wij op zoek naar een wijkhoofd en extra collectanten. Wie helpt ons? Graag een berichtje naar de coördinator Bunnik Hanny Pater:

hanny-pater@planet.nl of 030-6562029

advertentie
advertentie