Ingezonden brief

Lokaal nieuws

Oproep aan wethouder Erika Spil (P21)

In 't Groentje van 27 september j.l. staat een mooie charmante foto van de wethouder op het balkon van het gemeentehuis. Het onderschrift luidt 'Wethouder Erika Spil (P21) met de hoogbouw op de achtergrond die ze voor Bunnik acceptabel acht.' Tussen haar en de hoogbouw op de achtergrond gaapt een groot grasveld. Wij weten dat aan de achterkant van het gemeentehuis eveneens een groot grasveld ligt met een vijver. Beide grasvelden hebben geen echte maatschappelijke functie, dus wat ligt niet meer voor de hand om juist daar in te breiden: zet architectonisch aangepaste hoogbouw rond het gemeentehuis. Het biedt alle ruimte aan enkele honderden appartementen, een combinatie van sociale woningbouw en appartementen voor de vele welgestelde inwoners van onze gemeente. Een mooi sociaal project en het gemeentehuis staat niet langer op een eiland!

De wethouder schetst globaal haar visie op de noodzaak van woningbouw binnen de bestaande kernen. Zij baseert zich op economische motieven zoals aangegeven door het netwerk U10. Kennelijk gaan onderzoekers de mogelijkheden tot inbreiden onderzoeken. Maar de uitkomsten worden niet direct naar buiten gebracht, ze worden zelfs stil gehouden rondom de verkiezingen met als argument dat anders projectontwikkelaars klaar staan. Dit is anno 2017 toch niet meer te verkopen. Maar een ander wezenlijk punt: hoe verhoudt het economische U10 plan zich met de visie van onze gemeente op de grote leegstand van bedrijfsgebouwen in onze woonkernen? In vele gemeenten zoals Zeist worden leegstaande bedrijfspanden de laatste jaren in rap tempo omgebouwd tot aantrekkelijke appartementen.

Een tweede punt volgens de wethouder is de zelfstandigheid van de gemeente Bunnik. Maar, zo vragen velen zich al langer af, is zelfstandigheid van een gemeente met 16.000 inwoners voor de toekomst nog wel de beste keuze? Fuseren is niet per definitie bedreigend. Het kan ook grote voordelen bieden. Wijk bij Duurstede en Houten zijn logistiek zelfs voor de hand liggende fusiegemeenten. Naast de Gemeente Heuvelrug komt er dan de 'Gemeente Kromme Rijn'. Daarmee kan ook een dringend regionaal infrastructureel probleem worden aangepakt: langs het Amsterdam-Rijn kanaal wordt Wijk bij Duurstede met een lightrail verbonden met de stad Utrecht (aftakking vanaf de bestaande lijn naar Nieuwegein). Tevens kan daar een provinciale weg komen die de kern van het Kromme Rijn natuurgebied en de dorpen Bunnik en Odijk aanzienlijk ontlast en het bovendien voor de inwoners van Wijk bij Duurstede heel wat efficiënter en plezieriger maakt om van en naar Utrecht en de A12 te rijden. Kortom, mijn oproep aan de wethouder: wees voortrekker in een open gesprek met inwoners van onze gemeente om een visie te ontwikkelen over de vraag of het wel zo verstandig is om, gezien een regionaal en toekomstgericht perspectief, Bunnik als zelfstandige bestuurlijke eenheid te handhaven. Daarvoor zijn geen dure ingehuurde deskundigen nodig. Maak daarvoor gebruik van de deskundigheid van inwoners van onze gemeente: diverse deskundigheden liggen in onze gemeenschap voor het oprapen!

Rob de Coole

Bunnik, 10-10-17

advertentie