Lichtjesbijeenkomst en Allerzielenviering 2 november Odijk

Lokaal nieuws

Herdenken overledenen op de Algemene begraafplaats

Op Allerzielen - donderdag 2 november - worden de overledenen herdacht op de Algemene begraafplaats in Odijk. Dit is een gelegenheid om stil te staan bij de overledenen op een manier die aansluit bij de samenleving van nu. Een herdenking, die geïnspireerd is vanuit een katholieke traditie (vanaf de 14e eeuw), maar die thans aansluit op een moderne wijze van herinneren, voor wie dan ook.

De Lichtjesbijeenkomst staat open voor iedereen die geïnteresseerd is. Nabestaanden zijn dan in de gelegenheid - om samen met andere dorpsgenoten - even stil te staan bij hun overledene(n). Het maakt niet uit waar de overledenen begraven of gecremeerd zijn. Op de begraafplaats is namelijk ook een monumentje met de tekst: 'Gedenken we onze dierbaren die elders rusten.'. Dit monumentje is tot stand gekomen mede dankzij de Stichting Vrienden van het Witte Kerkje Odijk.

Om 18.15 uur start onder klokgelui de Lichtprocessie (de klok is door velen gesponsord, waaronder bovengenoemde Stichting; zie voor de overige sponsors http://algemenebegraafplaatsodijk.nl/Vrienden van de stichting/realisatie klokkenstoel).

De Lichtjesbijeenkomst op de Algemene begraafplaats te Odijk- noordzijde van de Singel - begint om 18.15 uur (vanaf 18.00 uur worden ter plekke brandende lichtjes uitgereikt). In verband met beperkte parkeerruimte wordt verzocht niet met de auto te komen of deze elders te parkeren.

Vanaf de parkeerplaats zal om 18.15 uur met brandende lichtjes in processie de begraafplaats worden opgaan. Er wordt stilgestaan bij en gebeden voor de overledenen. Daarnaast bestaat er gelegenheid om - uitsluitend op verzoek - graven en urnenplaatsen te laten zegenen.

Allerzielenviering H. Nicolaaskerk

Aansluitend aan de Lichtjesbijeenkomst op Algemene begraafplaats is op donderdag 2 november de Allerzielenviering in de H. Nicolaaskerk, Sint Nicolaaslaan 1 in Odijk. De voorganger is Peter Miltenburg. De viering begint om 19.00 uur en is met medewerking van het Dames- en herenkoor 'Vox Odicensis' onder leiding van Joep de Cloet met Irina Boronjenkova op de piano.

Aansluitend aan de viering is er gelegenheid een kopje koffie/thee te drinken in de dagkerk.

advertentie