Explosieve stijging van vraag naar particuliere mantelzorg

Lokaal nieuws

Er is te weinig personeel om ouderen bij te staan. De overheid wil dat mensen langer thuis blijven wonen en zelf de regie in handen nemen. Maar dat lukt vaak niet. De vraag naar particuliere mantelzorg stijgt dan ook explosief. Nathalie van Rijn, vestigingsmanager regio Zeist van 'Saar aan Huis', ziet elke dag de aanvragen binnenkomen.

'We helpen met maaltijden bereiden, maken een wandelingetje of begeleiden mensen naar een arts. Ook worden we steeds meer ingezet om partners van demente ouderen te ontlasten. Die zijn vaak 24/7 in de weer en dreigen zelf aan de zorg onderdoor te gaan. Door een middag in de week een Saar in te schakelen kunnen ze het beter aan.'

'Saar aan Huis', organisatie voor aanvullende mantelzorg, bestaat bijna vier jaar. In die periode is het aantal vestigingen naar achttien gestegen. Na de zomer komen er drie nieuwe bij. De organisatie biedt ouderen allerlei vormen van hulp aan zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen. Het kan gaan om licht huishoudelijk werk, persoonlijke verzorging, begeleiding bij doktersbezoek of hulp bij de administratie. Ouderen krijgen altijd ondersteuning van dezelfde persoon, een 'Saar' die ze zelf uit een bestand van verzorgers hebben gekozen.

'Saar aan Huis' geeft geen medische zorg. 'Wij werken nauw samen met de thuiszorg, verwijzen naar elkaar door. Ook woonzorglocaties, zoals verzorgingshuizen, weten 'Saar aan Huis' te vinden. 'Onze 'Saars' worden ingehuurd omdat ze zelf te weinig personeel hebben. Dat geldt nog sterker in vakantieperioden', aldus Nathalie van Rijn.

'De afgelopen vier jaar is de zorg sterk veranderd 'Er zijn te weinig mensen en personeel is door de enorme werkdruk overbelast. De overheid legt alles bij de gemeenten neer die deze enorme problemen niet kunnen oplossen. De ouderen worden zo het kind van de rekening.'

Van betaalde mantelzorg had niemand vier jaar geleden nog gehoord, maar nu vinden mensen steeds vaker de weg naar organisaties als 'Saar aan Huis'. Hoewel deze ontwikkeling voor Nathalie van Rijn bedrijfsmatig interessant mag zijn, is ze zeer ongerust over de toekomst van de ouderenzorg. 'De vraag naar ouderenzorg zal de komende decennia alleen maar toenemen. De regering moet inzetten op het opleiden van heel veel personeel.'

Bij de zorgverzekeraars worden organisaties als 'Saar aan Huis' met belangstelling gevolgd. Er zijn berichten dat de verzekeraars deze aanvullende mantelzorg gaan opnemen in hun pakket.

advertentie