Opening schommel Ireneplein

Lokaal nieuws

BUNNIK In oktober is op het Ireneplein in de Oranjebuurt een dubbele schommel geplaatst. Hiermee is een welkome uitbreiding gerealiseerd van de speelmogelijkheden op het plein.

Het initiatief voor de plaatsing is genomen door het bestuur van de belangenvereniging De Oranjebuurt e.o. De plaatsing kon worden gerealiseerd in goede samenwerking met de gemeente Bunnik en werd financieel en praktisch ondersteund door een aantal sponsoren met een nauwe band met de Oranjebuurt (in de meeste gevallen zelf bewoner van de buurt!).

Het bestuur van de belangenvereniging De Oranjebuurt e.o. nodigt u graag uit voor de officiële opening van de schommel. Deze opening vindt plaats op zaterdag 19 november vanaf 11.30 uur op het Ireneplein. De feitelijke onthulling zal rond 11.45 uur plaatsvinden. Het bestuur van de belangenvereniging De Oranjebuurt e.o. wil graag de opening van de schommel een feestelijk tintje meegeven. Om die reden zal een gezelschap waarvan wij u de samenstelling nu nog niet bekend kunnen maken, maar tijdelijk Spanje voor Nederland verruild heeft, de openingshandeling verrichten en daarbij worden bijgestaan door een aantal kinderen dat meegedaan heeft aan de prijsvraag die de belangenvereniging heeft gehouden. Wij hopen u te zien op 19 november a.s!

Namens het bestuur van de belangenvereniging de Oranjebuurt e.o., Harry Helsloot, secretaris. tel.: 030-6567743 / 06-46057128

Email: harryh@live.nl

De plaatsing van de schommel is mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Bunnik, Bosman letters, Elka Bouw, 10SGA (Tien Schilder-Glas-Afbouw, Ron Tielen), Club van 13. Het bestuur van de vereniging is de gemeente en de sponsoren zeer erkentelijk voor de bijdrage die zij leverden bij de plaatsing van de schommel.

advertentie