Rots- en watertraining St. Nicolaasschool

Lokaal nieuws

ODIJK De afgelopen vrijdagen hebben de leerlingen van de groepen 4 tot en met 8 van de St. Nicolaasschool tijdens de gymles Rots & Water-trainingen gevolgd. Deze trainingen werden gegeven door Tobias Wijnmaalen. Het doel van het Rots & Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren. Daarbij kan de training erbij helpen om sociale problemen zoals pesten,

conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag te verminderen en/of te voorkomen. De Rots & Water training wordt gegeven via de psychofysieke methodiek. Psychofysiek werken betekent dat via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale vaardigheden worden aangeleerd. Al spelenderwijs en via fysieke oefening worden sociale-communicatie- en confrontatievaardigheden aangeleerd. Deze oefeningen worden afgewisseld door momenten van zelfreflectie en kringgesprek. Vrijdag 4 november mochten de ouders bij de laatste Rots & Water- training meekijken en natuurlijk ook meedoen! Een ontzettend waardevolle training!

advertentie