Gemeente houdt spreekuur in Boekenkast

Lokaal nieuws

Inwoners kunnen zowel in de Huiskamer van Odijk als de Boekenkast van Werkhoven terecht bij een contactambtenaar voor meerdere zaken. Ze kunnen bij hem ook zaken of problemen melden voor de wijkregisseur. Deze wijkregisseur behandelt alle vragen die met de openbare ruimte te maken hebben, zoals bestratingen, groen, bomen, rioleringen en speeltoestellen.

De contactambtenaar van het Aanspreekpunt, Ivar de Gier, neemt direct contact op met de wijkregisseur en zorgt ervoor dat de inwoner in kwestie snel te horen krijgt wat er met zijn melding of klacht gebeurt. "We hopen vooral dat ook inwonersgroepen de weg naar het Aanspreekpunt vinden, zoals recentelijk de bewonersgroep 'Werkhoven Samen' deed. Het is immers een goede mogelijkheid om samen vorm geven aan de participatiesamenleving."

[FORMULIEREN] De Gier kan ook vragen beantwoorden over (ver)bouwen, uit- en inritten, kappen, milieu, voorlichting omgevingsvergunningen Wabo. "Ik kan helpen om aanvraagformulieren voor dit soort vergunningen in te vullen. Ook kunnen inwoners of groepen mensen bij mij aankloppen met vragen en opmerkingen over onze dienstverlening en samenwerkingsvormen tussen inwoners en de gemeente."

Ivar de Gier is op de woensdagen in de oneven weken van het jaar aanwezig in de Huiskamer van Odijk tussen 9.00 en 12.30 uur en in de Boekenkast van Werkhoven tussen 14.00 en 16.00 uur.

[VITRAS] Tijdens het spreekuur in de Huiskamer van Odijk is de contactambtenaar van de gemeente niet de enige aanwezige partij die vragen kan beantwoorden. Maatschappelijk werk van Vitras is op de genoemde woensdagochtenden tussen 10.00 en 11.00 uur aanwezig. Daar kan iedereen terecht met zaken zoals spanningen in het gezin, depressieve klachten of eenzaamheid, financiën, inkomen, werk, schulden, rouwverwerking, relatieproblemen of echtscheiding bespreken.

[GGD] Daarnaast is op deze woensdagochtenden tussen 9.30 en 11.00 uur Jeugdverpleegkundige Marlies Verplak van de GGD aanwezig. Zij is gespecialiseerd in opvoedingsvragen en jeugdproblematiek voor kinderen van 0 tot 18 jaar. Tevens ontvangt zij graag jonge ouders om elkaar in de Huiskamer van Odijk te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen, als een Mama Café. U kunt haar ook telefonisch bereiken onder telefoonnummer 06-12467119.

Tenslotte is er regelmatig een beleidsmedewerker van de gemeente aanwezig die actief is op het gebied van het Sociaal Domein. Voor meer informatie kun u contact opnemen met Ivar de Gier van de gemeente Bunnik, 030-6594848.

advertentie