Wat staat er op de raadsagenda?

Lokaal nieuws

Open Huis

19.30 - 20 uur: vervangingsinvesteringen sport 2015 en 2016

19.30 - 20.15 uur: discussienota evaluatie startersleningen

20 - 21.30 uur: rondetafelgesprek ontwikkeling bedrijventerrein A12

20.15 - 20.45 uur: definitieve vaststelling tarieven onroerende zaakbelasting 2016

20.45 - 21.00 uur: Technisch Overleg

[Raad]

De raadsvergadering start om 21:45 uur met als hamerpunten: de kadernota Verbonden Partijen en de evaluatie van het Waterplan Bunnik 2008.

Vervolgens volgt een debat over de definitieve vaststelling van de tarieven voor de onroerende zaakbelasting voor 2016. Met hierna een debat over de beleidsagenda Sociaal Domein voor 2015-2018.

advertentie