Afbeelding
Provincie Utrecht

Nieuw concept uitvoeringsprogramma Hollandse Waterlinies - Van verdedigingslinie naar inspiratiebron

5 juni 2021 om 15:00 Cultuur

UTRECHT De provincie gaat door op de ingeslagen weg met het versterken en ontwikkelen van de Hollandse Waterlinies als aanjager van ruimtelijke kwaliteit. Niet alleen, zoals de wet gebiedt, door de linie te beschermen, maar ook door andere opgaven als groene recreatie, natuur en klimaatadaptatie een plek te geven in dit cultuurlandschap. Juist dat geeft de Hollandse Waterlinies meerwaarde en inspireert nieuwe vormen van gebruik en beleving. Dit staat beschreven in het concept uitvoeringsprogrammaplan Hollandse Waterlinies voor de komende vier jaar.

Op 23 juni wordt deze conceptversie voorgelegd aan de Statencommissie Bestuur Economie en Middelen (BEM). Vervolgens wordt de input van de statenleden verzameld en waar mogelijk verwerkt en wordt de eindversie van het Uitvoeringsprogramma door Gedeputeerde Staten vastgesteld op 13 juli. Met de naam Hollandse Waterlinies wordt het Utrechtse deel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en van de Stelling van Amsterdam bedoeld.

Gedeputeerde Rob van Muilekom: ,,De Hollandse Waterlinies zijn de afgelopen decennia veranderd van een weggestopt, wegkwijnend en verbrokkeld stelsel van forten en watergangen in een imposant cultuurhistorisch fenomeen. Ze fungeren door hun open karakter met prachtige natuur als groene long, spreken tot de verbeelding en trekken bezoekers en geïnteresseerden uit binnen- en buitenland. Dit moeten we behouden en koesteren. Dit conceptprogramma geeft hier invulling aan.”

SLIMME KOPPELINGEN De provincie wil het gehele waterliniegebied tot meerwaarde blijven brengen door slimme koppelingen te maken met andere maatschappelijke opgaven, thematische verdieping en de beproefde integrale gebiedsgerichte aanpak. Deze werkwijze was de afgelopen jaren cruciaal bij het combineren van belangen en opgaven om zo de ruimtelijke kwaliteit in het waterliniegebied te verbeteren.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie