Volgt er een najaarsstorm bij het sociaal domein?

21 december 2015 om 00:00 Algemeen

Leny Visser (CDA) vroeg in haar bijdrage om extra aandacht voor het sociaal domein. Het CDA wil cijfers zien via een 'monitor sociaal domein'; onder andere over het aantal afgegeven en afgewezen beschikkingen, aantal mensen in de bijstand, mensen in de schuldsanering, de gemiddelde wachttijd op een voorziening, het aantal doorwijzingen, het aantal mantelzorgers, de gemiddelde kosten per beschikking en klachten over zorgaanbieders.

Wethouder Jorrit Eijbersen (Liberalen) zei: "Wat betekenen die getallen? Wat mij betreft is de kwalitatieve kant van belang. In december komt dit aan de orde in de beleidsagenda sociaal domein."

Meer zekerheid werd gevraagd door De Liberalen: "Sociale domein is tot nu toe vrijwel geruisloos verlopen. Het college maakt gewag van een aantal onzekerheden in financiële zin. Is er sprake van een stilte voor de storm en staat ons nog een forse najaarsstorm te wachten?"

"We lijken de boel redelijk onder controle te hebben als we kijken naar de eerste twee kwartalen van dit jaar", aldus wethouder Eijbersen. "Maar het zijn dagkoersen, omdat we bijvoorbeeld niet weten hoe snel zorgaanbieders hun rekeningen indienen. En vanwege de achterstanden bij de Sociale verzekeringsbank, heb ik geen zicht op het aantal doorverwijzingen naar instellingen via huisartsen. Dus ik kan een eventuele najaarsstorm niet overzien. Maar we hebben wel alles in huis om snel een stormfok te hijsen."

Peter Lakerveld (CDA) wilde weten of er in Bunnik ook mensen buiten de boot vallen, zoals landelijke media veelvuldig melden? Zowel college- als raadsleden, zeiden hiervan geen geluiden te hebben vernomen. Voor het CDA betekent dit niet, dat er dan niks aan de hand is. De coalitiepartijen en het college wilden hier niet in mee. Hoitink hierover: "Bunnik is bijzonder dorp, misschien lijken we wel niet op de rest van Nederland. In elk geval zijn er geen signalen dat er hier mensen zijn die buiten de boot vallen." Heijmerink (P21) is van mening dat de 3 miljoen euro aan reserve voor het sociale domein voor rust heeft gezorgd in Bunnik. (KJ)

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie