Ondanks de trendbreuk, toch voorzichtig met begrotingsoverschot

21 december 2015 om 00:00 Algemeen

Tijdens de begrotingsvergadering van donderdag 5 november zei Paul Heijmerink (P21) blij te zijn met het overschot. "Er kan weer worden nagedacht over zaken die wij aan willen pakken in onze dorpen." Hein Hoitink (Liberalen) noemde het begrotingsoverschot een 'novum'. Wethouder Rob Zakee (P21) van Financiën durfde te spreken van een trendbreuk, want hij ziet deze tendens de komende jaren aanhouden. "Toch moeten we voorzichtig zijn om te kunnen inspelen op onvoorziene zaken", aldus de wethouder. Hoitink: "Ondanks deze trendbreuk, manen wij u inderdaad tot voorzichtigheid en hopen we dat u de zaak goed in de gaten houdt."

Vanuit de oppositie merkte Leny Visser (CDA) op, dat er 'onbalans' zit in de Begroting "We vinden dat er erg veel geld gaat naar het maken van beleid en toekomstplannen en dat er nog weinig tot actie wordt overgegaan." Wat het CDA betreft gaan zaken niet snel genoeg. "Zo worden er veel documenten afgeleverd die moeten leiden tot een strategische toekomstagenda, maar de inhoud is nog erg algemeen." Het CDA vraagt snel om concrete eindbeelden, zodat ook de 'wilde plannen' van wethouder Zakee kunnen worden beoordeeld.

Visser ziet ook een 'onbalans' in de bestedingen voor het fysieke en sociale domein. "Het lijkt wel of het college meer geeft om stenen dan om mensen." Bij het sociale domein gaat het vooral over het inrichten van de organisatie. "Terwijl het woord 'inwoner' nauwelijks valt", aldus Leny Visser.

De Liberalen zien twee onverwachte ontwikkelingen waarvoor het begrotingsoverschot mogelijk nodig is: het vluchtelingenvraagstuk en de ICT (zie elders op deze pagina). Hoewel het CDA hierover morde, toonde Hein Hoitink (Liberalen) zich juist verheugd over het gegeven dat het begrotingsoverschot deels wordt besteed aan het vernieuwen van de ambtelijke organisatie tot een netwerkorganisatie. Door de vele bezuinigingen van de afgelopen jaren, hadden De Liberalen zich eerder zorgen gemaakt over "de kwetsbaarheid en het toenemende afbreukrisico". Ook P21 toont zich voorstander van een hoger niveau van het strategisch karakter van de organisatie. Als zodanig schaart de coalitie zich achter deze investering.

Omdat het wat P21 betreft goed verloopt in het sociale domein, verlegt deze partij voor 2016 haar prioriteit naar twee andere aspecten; sociale woningbouw en duurzaamheid. De fractie ziet uit naar de concrete voorstellen om meer sociale huurwoningen te bouwen, die het college voor 2016 heeft beloofd. Paul Heijmerink (P21) gooide nog een balletje op: "Onze hoop is dat wanneer biedingen van het gemeentelijke woningbouwproject Het Burgje meevallen, dat er geld overblijft om te storten in een fonds om sociale woningbouw van de grond te trekken."

Voor coalitiegenoot Hoitink ging dit iets te snel: "De woningbouw in Het Burgje wordt gepleegd om verliezen te beperken. We weten niet eens of dat wel gaat lukken. Dat weten we pas na afloop. Pas dan kunnen we hierover de balans opmaken. Niet nu." Paul Heijmerink zei hierop: "Het idee is dat wij als gemeente ook iets gaan bijdragen aan het Volkshuisvestingsfonds. Wij zouden dit graag willen bespreken als de aanbiedingen binnen zijn." Hoitink: "Wij zijn niet voor de koppeling met Het Burgje." Hier ligt binnen de coalitie dus een meningsverschil.

Verder wilde P21 van het college weten welke concrete zaken op het gebied van duurzaamheid in 2016 worden opgepakt? "Er is zoveel te doen. Bestaande bouw energiearmer maken, openbare verlichting zuiniger, zonnepanelen op het gemeentehuis en elders, autogebruik terugdringen door de realisatie van fietspaden etc." Wethouder Zakee zei tegenover P21 dat er op het gebied van duurzaamheid al veel op de rails staat, maar dat de informatie nog moet volgen. (KJ)

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie