Bewoners Jochem Jantzplantsoen strijden tegen sloop van hun woningen

21 december 2015 om 00:00 Algemeen

Als woordvoerder van de bewonerscommissie Wakker Odijk 2.0, legt Kees van Os als belangrijkste vraag aan Portaal voor, of er nog andere mogelijkheden dan sloop zijn? "Of bent u gewoon voornemens de boel te slopen?" Vervolgens legt Kees aan Portaal voor hoe misleidend het is, dat aan nieuwe bewoners niet wordt verteld dat de woningen op nominatie voor sloop staan.

In de uitnodigingsbrief had Portaal gevraagd naar hun zorgen en wensen. Dat werd een lange lijst. Met als zorgen: dat hun woningen kost wat kost gesloopt gaan worden; dat de besluiten al genomen zijn; dat ze in de steek worden gelaten door politiek en Portaal; dat bewoners hun huis worden uitgejaagd; dat het betrekken van bewoners een schijnvertoning wordt; dat ze als lastige burgers zullen worden weggezet; en dat een terugkeergarantie een loze belofte is, want als de huren maximaal zijn kunnen sommigen het wel schudden.

Wensen van de bewoners zijn: huurverlaging ter compensatie van het schrale beleid van de afgelopen jaren; behoud en renovatie van 'onze' huisjes; dat ze volledig worden betrokken bij de plannen; en dat ze als volwaardige gesprekspartners worden behandeld.

"Voor ons is het duidelijk dat we gaan strijden voor het behoud van onze woningen". Zegt Kees van Os. "Portaal zegt dat ze er opnieuw naar gaan kijken. Maar wat dat waard is? Begin volgend jaar gaan we met de gemeente om tafel. Portaal wil eerst een projectgroep in het leven roepen en pas daarna met ons verder praten." Portaal heeft beloofd om de verklaring in een later stadium, als de projectgroep er is, van een antwoord te voorzien.

Kees van Os zegt de indruk te hebben dat Portaal verbaasd was over hun organisatiegraad. De bewoners van de Jochem Jantz zijn namelijk bezig een officiële bewonerscommissie te worden. "Dit geeft ons een bepaald voordeel. Hiermee verkrijgen we het recht van inspraak, het recht van informatie en het adviesrecht. Ook moeten alle stukken van de gemeente en Portaal aan ons worden overhandigd."

Dat lijkt Kees van Os een belangrijke stap om te nemen: "Portaal zei dat het niet de bedoeling was geweest dat we het nu al wisten. Kennelijk wilden ze dat pas in een veel later stadium doen. Dan waren we mogelijk te laat geweest. Wij zijn er bij toeval achter gekomen, toen we vragen gingen stellen over groot onderhoud, dat al jaren niet meer wordt gepleegd."

Al met al zijn mensen erg ongerust: "Sommigen slapen er slecht van, hebben zorgen over hun toekomst. Waar kom ik dan terecht? Mensen hebben ook zorgen dat het loze beloftes zijn. Het vertrouwen is niet erg groot. Sommige mensen hebben zelf investeringen gedaan, krijg je die wel terug? Bewoners dachten eindelijk een plekje te hebben, en zijn bang dat ze daarvan worden weggejaagd. Mensen zijn er ondersteboven van, ook vanwege de misleiding." (KJ)

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie