Kerkdienst in open lucht

Algemeen

En als het nu regent? Dominee Visser: "We besluiten op de dag zelf of het weer goed genoeg is. De vijf jaar dat ik hier nu predikant ben hebben we de startzondag al vier keer buiten kunnen vieren. Heel bijzonder om eens niet in het kerkgebouw, maar in gras dat nog nat is van de dauw samen te komen, terwijl de cantorij en de gemeente zingt: 'Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, dank opgetogen Gods nieuwe dag.'"

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd de dienst mee te maken, deze begint om 10.00 uur. Het thema is 'wie is mijn naaste?' rond de bijbeltekst over de Barmhartige Samaritaan. Neem wel een tuinstoel mee om op te zitten. Mochten er onverhoopt buien vallen, kan worden uitgeweken naar de kerk. Na de koffie volgt een dienstenveiling ten bate van het Sartawi-project in Bolivia. De startzondag besluit met een gezamenlijke lunch.

advertentie