Burgemeester toont zich verrast over 'wilde scenario's' van wethouder Zakee

Algemeen

Tegenover 't Groentje zegt de burgemeester: "Ik ben zeer verrast over de inhoud, omdat deze vraagstukken nog nooit in het college zijn besproken. Ook staan ze niet in de collegeagenda 'Binden en bewegen'. Dus in die zin ligt de verantwoordelijkheid volledig bij wethouder Zakee". De burgemeester legt uit dat pas volgend jaar over de invulling van een strategische agenda wordt gesproken: "Dat ligt nu nog niet ter tafel."

Hoe gaat de burgemeester reageren op mogelijke reacties uit de samenleving? "Ik zal hen uitleggen dan er nog niet over is gesproken en dat het aan wethouder Zakee is om hier nadere duiding aan te geven."

In het artikel bespreekt wethouder Rob Zakee (P21) een aantal 'wilde scenario's', zoals hij ze zelf noemt. De wethouder denkt na 'onorthodoxe maatregelen', zoals de sloop van woningen in Vechten. Maar ook de sloop van lelijke bedrijvigheid langs de Kromme Rijn. Ook haalt hij woningbouw in Odijk-west weer van stal. Hetzelfde geldt voor de eerder gesneuvelde fietstunnel bij Vroeg. Ook ziet hij mogelijkheden voor een levendige Dorpsstraat met terrasjes. Dat alles om invulling te geven aan een Bunnik dat de Tuin van Utrecht is, waar het goed recreëren is, en waar in een groene omgeving aantrekkelijk kan worden gewoond.

Wethouder Jorrit Eijbersen (Liberalen) - over wiens portefeuille Zakee ook uitspraken doet - wil pas een inhoudelijke reactie geven nadat er dinsdagochtend in het college over is gesproken. (KJ)

advertentie