Belangen van fietsers, verkeersveiligheid en bewoners Burgweg ondergeschikt

Algemeen

In 't Groentje van vorige week stond het bericht over de verplaatsing van het loonbedrijf Van Impelen uit de dorpskern van Werkhoven naar de Schadewijkerweg / Burgweg. De gemeente wil meewerken aan een bestemmingsplanwijziging zodat het perceel van een voormalig eenmansbedrijf wordt omgezet in een bedrijfsterrein van 2 hectare met een drie maal zo grote bebouwing in vierkante meters (van 1180 naar 3215). Volgens de gemeente een win-win situatie: het bedrijf verdwijnt uit de dorpskern van Werkhoven en Van Impelen kan in de nieuwe situatie fors groeien. Over de effecten van dit plan op de nieuwe omgeving geen woord.

Om het geheugen - ook van de gemeente - op te frissen, het volgende. De Burgweg is een erfontsluitingsweg tussen Odijk en Houten, in de afgelopen jaren uitgegroeid tot sluiproute van nieuwe inwoners van Houten richting het oosten. Al 15 jaar wordt zonder resultaat door gemeenten en de provincie gekeken naar een manier om dit sluipverkeer te weren.

De afgelopen 10 jaar heeft de gemeente zich ingespannen om het zogenaamde MOB-complex te ontwikkelen tot een bedrijventerrein voor bedrijven die in de dorpskernen in de weg zitten. Deze aanpak is volledig mislukt. Geen enkel bedrijf uit een van de dorpskernen heeft zich er gevestigd. Ook Van Impelen heeft toen die mogelijkheid niet benut. Vervolgens heeft de gemeente geleurd met dit bedrijventerrein met als gevolg dat er nu diverse bedrijven zitten met zeer veel - zwaar - vrachtverkeer; een van die bedrijven overigens in strijd met het bestemmingsplan.

Gevolg van dit alles: de Burgweg is verrommeld tot een weg die gevaarlijk is voor fietsers; verkeersonveilig omdat de weg ongeschikt is voor de hoeveelheid - zwaar - vrachtverkeer; de aanwonenden ondervinden daarnaast veel hinder van geluid en trillingen. In de win-win redenering van de gemeente kan hier met de komst van Van Impelen nog wel een schepje bovenop. Schande.

In het artikel geen woord over de negatieve effecten voor fietsers, de verkeersveiligheid en de overlast voor aanwonenden. Misschien ten overvloede: op de Burgweg rijden dagelijks honderden fietsers waaronder veel scholieren naar Houten. De route is onderdeel van de hoofdfietsstructuur.

Enkele vragen tot slot. Is dit de manier om vorm te geven aan de mooie toekomstvisies van de gemeente als 'het buiten van Utrecht'? Wordt deze verrommeling en verkeersoverlast nu het warme welkom aan de toekomstige bewoners van Odijk-west? Waarom wordt niet gekeken naar de alternatieven die er zijn?

Mijn oproep aan de gemeente: kijk a.u.b. verder dan uw neus lang is.

Dick Juffermans

advertentie