Nieuw bestemmingsplan Leemkolkweg 3-3a

21 december 2015 om 00:00 Algemeen

Beide percelen beschikken gezamenlijk over één bouwvlak. Per agrarisch bouwvlak is maximaal één bedrijfswoning toegestaan, terwijl zich hier in werkelijkheid 2 woningen bevinden, die legaal als bedrijfswoning zijn gebouwd. De woning op perceel 3a is inmiddels als burgerwoning aan derden verkocht.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan 'Buitengebied Bunnik 2011' is per abuis één van de 2 woningen onder het overgangsrecht geplaatst. Dit merkte de gemeente op bij de beoordeling van een verzoek tot vervanging van de bedrijfswoning aan Leemkolkweg 3. Op 18 november 2014 besloot B&W mee te werken aan het verzoek tot vervanging van deze bedrijfswoning. Met dit (postzegel)bestemmingsplan wordt de realisering van 2 woningen mogelijk gemaakt. Eén agrarische bedrijfswoning op Leemkolkweg 3 en één plattelandswoning in de zin van de 'Wet plattelandswoningen' op Leemkolkweg 3a in Werkhoven.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter visie gelegen van 26 februari tot en met 8 april 2015. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan ligt op 11 juni voor bij het Open Huis en op 2 juli staat het ter vaststelling op de agenda van de raadsvergadering. (KJ)

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie