Gemeente controleert gebruik MOB-terrein

Algemeen

Uit de inventarisatie van de gemeente blijkt dat Sempergreen het enige bedrijf is dat het terrein volgens het bestemmingsplan gebruikt. De andere vier gebruikers maken zich schuldig aan 'strijdig gebruik' en 'illegale bouw', zo blijkt uit de inspectie. Uit de beantwoording van de vragen van het college richting de gemeenteraad, valt niet op te maken of dit nou als ernstig moet worden opgevat.

De inspecteur heeft bij loonwerkersbedrijf Oskam geconstateerd dat er in de loods illegaal een verdiepingsvloer is gebouwd. Ook wordt gezegd dat strijdig gebruik aannemelijk is. Het perceel van Van Rijn wordt als privé opslag gebruikt, wat niet is toegestaan. Dan is er nog Otte Verhuur (grondbank Bunnik) gevestigd, en die heeft illegaal een schaftkeet in gebruik - hetzelfde geldt overigens voor Kemp. Ook heeft Otte verhuur puin en grond opgeslagen in een mate die volgens de inspecteur niet is toegestaan. Tevens blijkt uit de website niet dat het bedrijf zich op agrariërs richt, zo staat in de inventarisatie. Ook heeft de inspecteur geconstateerd dat bij de opslag van houtsnippers van Kemp een gevaarlijke situatie is ontstaan, omdat een keerwand overhelt onder het gewicht van de snippers.

Het college laat de gemeenteraad via een notitie weten dat het het afgelopen jaar met ondernemers en omwonenden in gesprek is geweest. Dat er mediation is ingezet. Inmiddels lijkt het tijd om voortvarender aan de slag te gaan. Daarom is een deskundige aan het werk gezet die een oplossing gaat zoeken. Het gaat dan om oplossingen voor de milieuproblematiek en het gebruik van het terrein. Het college hanteert hierbij de lijn - mocht er voor een bepaalde situatie geen vergunning zijn afgegeven - dat er eerst wordt gekeken of die vergunning alsnog kan worden verleend. Zo niet, dan zal er worden gehandhaafd. Voor de gemeente blijft het bestemmingsplan voor het Buitengebied 2011 van kracht. Het gebruik van het MOB-terrein zal hieraan worden getoetst.

Wat betreft de milieuvergunningen hebben Sempergeen, Oskam en Otten voldaan aan hun meldingsplicht. Van Rijn heeft dit voorjaar een aanvraag gedaan voor opslag. Voor Kemp loopt er nog een vergunningsaanvraag op het punt van milieu. Kemp wil een loods bouwen om de houtsnippers droog te bewaren, daarvoor heeft hij inmiddels een vergunning gekregen. Maar omdat omwonenden klagen over stank- en geluidoverlast, het laatste als gevolg van het hakselen, lijkt het milieuaspect nog niet helemaal helder in beeld. (KJ)

advertentie
advertentie