Volwasseneducatie bij ROC blijft overeind

Algemeen

Sinds 1 januari 2015 is de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web) gewijzigd. Sindsdien moeten de gemeenten die samenwerken in een arbeidsmarktregio een gezamenlijk plan opstellen voor educatie en de bestrijding van laaggeletterdheid. Hiervoor krijgt de regio subsidie. Bunnik is één van die 15 gemeenten.

Het gaat hier om taal- en rekenonderwijs voor volwassenen. Hoewel gemeenten niet langer gedwongen zijn dit onderwijs via ROC Midden-Nederland te laten verlopen, heeft de subregio Utrecht Zuid Oost - waaronder de gemeente Bunnik valt (samen met De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist) - gekozen om bij ROC Midden Nederland te blijven. De groepen zitten vol en voldoen aan de behoefte. Inwoners met een bijstandsuitkering voorrang. Daarnaast krijgen burgers die bij Bureau Schuldhulpverlening een traject doorlopen voorrang bij de rekencursus, die in overleg met het Nibud is vormgegeven. Dit onderwijs wordt in Zeist en Wijk bij Duurstede gegeven. (KJ)

advertentie