Noordelijk fietspad N411 lijkt bij PS te gaan sneuvelen

Algemeen

Maandagmiddag bleek het ineens toch mogelijk voor wethouder Rob Zakee (P21), en een vertegenwoordiger van de gemeente Utrecht en de Vrienden van Amelisweerd - om voorafgaand aan de commissievergadering - in een besloten setting hun ideeën voor te leggen aan statenleden en gedeputeerde Van Lunteren. De gemeente Utrecht is tegen het noordelijke fietspad en wil bij Vechten het verkeer afremmen en daar een brinkachtige setting creëren. De gemeente Bunnik is voorstander van een fietstunnel aldaar.

Tijdens de PS commissie vergadering die hierop volgde, sprak Anneke Visscher in namens Buurtschap Amelisweerd-Rhijnouwen (waarmee zij zo'n 100 mensen vertegenwoordigt). Visscher zei dat het noordelijke fietspad nooit met de buurtschap is besproken en dat zij er in februari 2014 ineens mee werden geconfronteerd. Voor de buurtschap is het duidelijk dat hiermee de veiligheid niet verbetert. De buurtschap wil een 60 kilometer regime op de N411. Zowel de brinkachtige oversteekoplossing van Utrecht zou, net als de fietstunnel van Bunnik - in hun nadere uitwerking - de mogelijke steun van het Buurtschap kunnen krijgen.

Jos Kloppenborg noemde namens de Vrienden van Amelisweerd een fietspad door het Markiezenbos onaanvaardbaar - vanwege de beeldbepalende en monumentale bomen die hiervoor moeten wijken. Ook wordt opgemerkt dat in Utrecht aangekomen het fietspad nergens op aansluit, en er alsnog moet worden overgestoken.

Jasper Fasl (GroenLinks) had al in oktober de varianten en het voorstel van Van Lunteren willen hebben ontvangen, dan hoefde het nu niet afgeraffeld te worden voor de verkiezingen. GroenLinks voelt zowel voor de tunnel, als voor de brinkrotonde. Als het maar veiliger wordt. Het noordelijke fietspad draagt niet bij aan die veiligheid, volgens Fasl. GroenLinks zou nog graag een variant zien waarbij de zuidelijke ventweg autovrij wordt ingericht als fietsstraat. Ook D66 en PvdA vroegen hierom bij GS.

Meijer van de SP noemde het voorstel nog niet gerijpt. Hij wil de N411 'afwaarderen' naar een 60 kilometer regime. Dat maakt een andere weginrichting mogelijk, waarmee de verkeersveiligheid is gediend. Een noordelijk fietspad ziet hij niet als noodzakelijk en daarmee als nodeloze vernietiging van natuur. Ook de Partij voor de Dieren is deze mening toegedaan.

Mieke Hoek zei namens 50plus voor een zo veilig mogelijke bovengrondse oplossing te zijn met een rotonde, met verkeersremmende maatregelen op de N411. Ook de VVD lijkt hiervan gecharmeerd, mits goed wordt onderbouwd dat 60 kilometer tot grotere veiligheid leidt.

De PvdA zei een goede uitwerking van de fietstunnel in de stukken te missen. De partij wil graag gebruik maken van bestaande infrastructuur, bijvoorbeeld door het opwaarderen van zuidelijke ventweg, zodat de noordelijke fietsstraat achterwege kan blijven.

Ook Thonon (D66) ziet nut en noodzaak van noordelijke fietsstraat niet in, en noemt het voorstel onvoldoende onderbouwd. "Zeker als dit pad zomers wordt gebruikt om met de auto naar de Kersenhut te rijden komen we van de regen in de drup. Helaas vraagt een tunnel veel ruimte en is sociaal onveilig, waarom zou een rotonde niet werken?"

Gedeputeerde Remco van Lunteren zei dat hij de nodige gesprekken heeft gevoerd. Dat er in maart ambtelijke overeenstemming was, en in oktober bestuurlijk ineens niet meer. Een 60 kilometer regime noemt hij niet per se veiliger. En volgens de gedeputeerde neemt een rotonde teveel ruimte in en kan het verkeersopstoppingen tot gevolg hebben. Wat het noordelijke fietspad betreft zei de gedeputeerde dat hij verzet wel had voorzien: "Maar ik wil een knoop doorhakken en daarom heb ik het geagendeerd." De fietstunnel van wethouder Zakee is volgens Van Lunteren gewoon te laat ingebracht: "Die kan nu niet meer worden uitgewerkt, niet op korte termijn."

Binnen PS lijkt overeenstemming te kunnen volgen over een snelheidsregime van 60 kilometer. Ook voor het schrappen van het noordelijke fietspad lijkt een meerderheid te ontstaan. Vraag is wat je dan wel doet? Op de laatste Statenvergadering van voor de Provinciale Verkiezingen van maandag 9 februari, staat dit onderwerp opnieuw bij PS op de agenda. Uitstel tot na de verkiezingen vinden de meeste fracties niet gewenst. (KJ)

advertentie