AD brengt dat Zondag met voorkennis kon bouwen

Algemeen

Het AD reconstrueert dat bij de aanbesteding van fase 4 van Rijneiland vanuit de gemeente Bunnik een brief naar Zondag is gestuurd, met daarin de mededeling dat de door hem geboden 7,8 miljoen euro niet hoog genoeg was. Vervolgens deed Zondag een hoger bod van ruim 8,1 miljoen - waarmee de 3 andere ontwikkelaars het nakijken hadden. Hiermee kreeg Zondag een herkansing. Dit was in 2009. In 2011 kwam fase 6 van Rijneiland in een aanbestedingsprocedure. Die werd gewonnen door DAO. Maar DAO kreeg volgens het AD te horen dat er een fout was gemaakt en dat de aanbesteding daarom over moest. Welke fout, dat wilde de gemeente niet aan DAO kenbaar maken. Vervolgens werd Zondag - die eerst 932.000 euro had geboden - verzocht boven het miljoen te bieden, waardoor Zondag het project alsnog in handen kreeg. DAO diende een bewaarschrift in, maar dit werd door de gemeente terzijde geschoven.

Wethouder Rob Zakee (P21) zei in het AD dat deze gang van zaken procedureel gezien geen schoonheidsprijs verdient, maar dat hij er graag lessen uit wil trekken.

Lessen lagen er echter al eerder. Toen 't Groentje in 2007 onderzoek deed naar de aanbesteding van 2005 voor de woningbouw op het scholeneiland in Odijk, waarbij Queenie Reesinck (P21) wethouder van ruimtelijke ordening was. De VVD vroeg toen al om onderzoek naar de aanbestedingsprocedures van de gemeente, maar dat is er nooit gekomen. Indertijd werd er vanuit het gemeentehuis voornamelijk defensief gereageerd - en is er nogal wat energie gestoken om bij de door 't Groentje gevoerde WOB-procedure, de journalist zoveel mogelijk tegen te werken en zomin mogelijk informatie te geven. In 2007 was René Walburgh Schmidt (P21) wethouder en die wilde pas met 't Groentje praten als hij er met BIMO helemaal uit was. Maar omdat BIMO steeds niet aan de randvoorwaarden voldeed en keer op keer het bouwplan wijzigde, heeft het 2,5 jaar geduurd voordat de gemeente en BIMO er samen uit kwamen.

Bij deze aanbesteding van het scholeneiland in Odijk spelen meerdere kwesties, maar hier beperken we het tot de vergelijking met het artikel in het AD. Een half jaar voor de aanbesteding was uitgeschreven had BIMO - samen met de vereniging groepswonen voor ouderen (VGSO), die appartementen wilde op het scholeneiland - een plan ingediend voor 61 woningen voor 4 miljoen. Dat was een veel hoger bedrag dan de gemeente Bunnik tot dan had gedacht te kunnen krijgen voor de grond. BIMO maakte dat in juni ook kenbaar aan de gemeenteraad - en die was daar enthousiast over.

Na consultatie van omwonenden - die voor 22 woningen kozen - besloot de gemeenteraad diezelfde zomer van 2005 tot een plan met 45 woningen (plan B). De gemeente zette eind september een aanbestedingsprocedure uit waarbij 4,5 miljoen moest worden geboden voor de grond. Bohan biedt die 4,5 miljoen en BIMO slechts 3,7 miljoen (voor 63 woningen). De andere 3 deelnemers - waaronder overigens ook Zondag - worden rap afgeschreven omdat ze niet voldoen aan de 4,5 miljoen en omdat de stedenbouwkundige invulling als lager werd ingeschat.

De vergelijking met het AD verhaal ligt op dit punt: BIMO wordt in een mail gevraagd op te hogen naar 4,5 miljoen (met als suggestie het groepswonen te schrappen) en om net zo'n goede oplossing te zoeken voor het parkeren als bij het plan van Bohan. Bij deze procedure wordt ook Bohan nog om een berekening gevraagd gerelateerd aan het groepswonen. Ondanks het feit dat BIMO de gemeente wel iets tegemoet kwam, maar niet ophoogde tot de gevraagde 4,5 miljoen, koos het toenmalige college toch voor het plan van BIMO. Hier verkreeg dus niet de hoogste bieder het project. 't Groentje stelde deze week de gemeente de vraag hoeveel BIMO, na al die jaren soebatten, uiteindelijk heeft betaald. Hopelijk volgt het antwoord hierop snel.

Rondom dit collegebesluit gebeurde iets opmerkelijks: burgemeester Heleen van Rijnbach liet op het besluit aantekenen dat Bohan wel voldeed aan de gestelde 4,5 miljoen en stedenbouwkundig beter in de omgeving paste - dus dat deze partij haar voorkeur had boven BIMO.

Projectontwikkelaar Zondag liep in 2005 het project scholeneiland mis. In 2006 werd Zondag koper en ontwikkelaar van het voormalige Churchillterrein, dat pas in 2010 in verkoop kwam onder de noemer 'Résidence Churchill'. Het ging om 14 appartementen in het hart van Bunnik waarvoor hij een onherroepelijke bouwvergunning verkreeg en die hij (ook niet met koopsubsidie) vanwege de economische crisis niet verkocht kreeg - waarna hij zich terugtrok. Had Zondag nog wat tegoed? Dat is een vraag die, naast andere zaken die er spelen, hopelijk in het onderzoek dat de burgemeester laat uitvoeren, wordt beantwoord. (KJ)

advertentie