Mieke Hilhorst zet gemeenteraad direct aan tot bewegen

Algemeen

Buurtsportcoach Mieke Hilhorst is aangesteld via de stuurgroep Bunnik Beweegt, waarvan Ad Böing de voorzitter is. Böing is tevens bestuurslid van het Sporthuis. Hij legde de raadsleden uit wat er tot nu toe vanuit de stuurgroep is ondernomen. Scholen hebben aangegeven graag deel te gaan nemen aan Bunnik Beweegt, om zo de schoolsport in leven te houden. De Dorpsraad Werkhoven wil zich met betrekking tot de buurtsportcoach actief inzetten. Ook sportverenigingen zien mogelijkheden.

Mieke Hilhorst, geboren en getogen in Odijk, gaat de doelgroep ouderen bedienen. "Ik ga met ouderen aan de slag, mensen die vaak teveel zitten. Ik ga ze uit hun stoel halen. Met wat stimulans gaat dat wel lukken. Ik start met een valtraining van 8 weken. Dat zal ze meer zelfvertrouwen geven en hen hopelijk ook uit de eenzaamheid trekken. Daarna kunnen we wat meer gaan bewegen. Ik hoop op een betere vitaliteit, zodat ze ook langer thuis kunnen blijven wonen. Dat ouderen weer in staat zijn een wandeling te maken, is mijn inzet." Mieke zegt langs de deuren te gaan om ouderen te stimuleren mee te gaan doen, adressen krijgt ze via organisaties zoals Welzijn Ouderen.

Andreas Geursen, coördinator van het Jongerenwerk, was tijdens het voorstellen van Mieke Hilhorst ook in het gemeentehuis aanwezig. Ook het Jongerenwerk heeft een vacature uitstaan voor een buurtsportcoach. Deze persoon gaat zich richten op jongeren van 10 tot 21 jaar in de drie kernen. "Die gaat jongeren op straat koppelen aan sportclubs, en sportwensen in beeld brengen. Ook bijvoorbeeld ook een straatvoetbalcompetitie opzetten, en een link zoeken met weerbaarheidstrainingen."

De buurtsportcoach wordt voor 2/5 betaald vanuit de rijksoverheid, voor 1/5 door deelnemende verenigingen, voor 1/5 door sponsoren, en 1/5 vanuit de gemeente. Deze kennismaking was ook een aansporing vanuit Ad Böing richting de gemeenteraad om het budget en het aantal fte's te verhogen, omdat er volgens hem in de gemeente Bunnik veel animo voor de buurtsportcoaches is. (KJ)

advertentie