Ander kavelgebruik blijkt goed alternatief voor koeienbrug

Algemeen

De koeienbrug heeft het afgelopen jaar veel politieke roering veroorzaakt. Wethouder Rob Zakee (P21, Bunnik) bleek tegen dit plan van de Utrechtse wethouder Cees Geldof - en zowel de Utrechtse als de Bunnikse gemeenteraad toonden zich kritisch. Het gaat hier over een brug over de Kromme Rijn voor de koeien van boer Kees van Dijk op landgoed Rhijnauwen. Via deze brug wilde hij zijn koeien aan de overkant van zijn huisperceel aan de Kromme Rijn laten grazen, en ze toch met de melkrobot nabij huis melken. Grootse bezwaar hiertegen was de aantasting van een uniek en eeuwenoud landschap, waar veel wordt gerecreëerd.

Uiteindelijk provoceerde boer Kees het politieke spel, door tijdens de spits het Vagantenpad af te zetten om zijn koeien naar ander grasland, te brengen. Zoals het perceel De Boschhoeve. Maar ook naar de overkant van de Kromme Rijn waarbij hij de koeien over de Vagantenbrug stuurde. Mensen die voor hun werk of opleiding vanuit Bunnik op weg naar Utrecht/De Uithof waren, moesten een paar minuten wachten.

Boer Kees had De Boschhoeve tijdelijk in gebruik, maar krijgt het nu van de gemeente Utrecht, die eigenaar is van landgoed Rhijnauwen, voor 12 jaar in pacht. Zo blijkt uit een brief van wethouder Cees Geldof aan de Utrechtse gemeenteraad.

Er moet nog wel nader worden gekeken naar de verkeerssituatie van de landgoederen, waarbij met name oog is voor fietsroutes. Dit gaat gebeuren in overleg met onder andere het buurtschap, de Vrienden van Amelisweerd, de wijkvereniging Kromme Rijn in Bunnik en de gemeente. (KJ)

advertentie