Verhuizing loonbedrijf Van Impelen niet zo maar in kannen en kruiken

Algemeen

Onder de aanwezigen waren meerdere insprekers. Allereerst nam Greet van Rooijen het woord, de directe buurvrouw aan de Schadewijkerweg. Ze woont er al 55 jaar en leeft momenteel in grote spanning en onzekerheid. De nieuwbouw komt op 5 meter afstand van haar woning te staan en beneemt haar alle uitzicht en zal alle zon weghouden van haar terras. "Dan mag ik mijn laatste levensjaren slijten met kijken tegen een Bunnikse muur."

Namens de bewonersgroep Burgweg benadrukte Kees van Os het belang van een autoluw buitengebied, waar zowel de gemeenteraad van Bunnik, als die van Houten eind 2013 een motie over hebben aangenomen. Met dit bedrijf erbij komt er opnieuw extra verkeer. Bewoners zien de win-win situatie waarvan het college spreekt dus niet en zijn tegen deze bedrijfsverplaatsing. Buurtbewoners vragen met klem om spitsknippen en een vrijliggend fietspad om de verkeersonveiligheid in hun straat op te lossen.

De enige die zich voor het plan uitsprak, was Jan van Wijk, die op nummer 4 een agrarisch bedrijf met 60 hectare grond heeft en gebruik maakt van Van Impelen als loonbedrijf. Hij is vooral blij dat er naast hem geen woonbestemming komt - omdat dit nogaleens tot ergernis over en weer kan leiden.

Loonbedrijf Van Impelen liet zich vertegenwoordigen door dhr. Van Putten, die zei het probleem van de buren te begrijpen. Helaas was een eerder gesprek op ruzie uitgelopen, maar ze willen heel graag opnieuw in gesprek over een oplossing. Wat het verkeer betreft legde hij uit met exacte cijfers uit, dat het met de hoeveelheid extra verkeersbewegingen wel meevalt. "In Werkhoven hebben we nooit een klacht gehad. We zijn een sociaal bedrijf."

Van de gemeenteraad werd geen besluit gevraagd. De bespreking in het Open Huis was een vraag van wethouder Rob Zakee (P21), of hij voor dit plan een bestemmingsplanprocedure mocht opstarten. Voor de gemeenteraad ging dat te snel. Afgesproken is dat er eerst een tussenstap komt. Gezien al de bezwaren en onduidelijkheden moet de wethouder de gemeenteraad eerst op een aantal punten informeren.

Concreet gaat het over: wat gebeurt er op de locatie in Werkhoven? Alle fracties zijn voor woningbouw op die plek. De Liberalen vinden het belangrijk dit te waarborgen en willen van de wethouder weten hoe hij dit gaat regelen. Verder moet er worden gekeken naar de relatie met Odijk-west; mocht dit grootschalige woningbouwproject weer worden opgepakt, ligt dit bedrijf dan niet in de weg? Wat het CDA betreft - die niet blij is met deze locatie - moet eerst helder zijn of er ruimte is op een nieuw bedrijventerrein bij de A12. Ook de verkeerseffecten moeten worden meegenomen, zeker gezien het feit dat er op de Burgweg al sprake is van overlast. P21 wil ook dat de mogelijkheid van een vrijliggend fietspad langs de Burgweg N410 wordt bekeken. Daarnaast is de vraag of de loods anders op het perceel kan worden gesitueerd, zodat het minder licht en zicht wegneemt bij de buren - omdat die door dit plan aardig in de verdrukking komen.

Wethouder Zakee beloofde de gemeenteraad op deze punten nader te informeren. (KJ)

advertentie