Woonzorgcentrum Bunninchem
Woonzorgcentrum Bunninchem Margriet Hunse

Cliëntenraad Bunninchem legt uit onvrede collectief haar taken neer

Zorg

BUNNIK De cliëntenraad van Woonzorgcentrum Bunninchem in Bunnik heeft per 1 maart haar taken collectief neergelegd. De aanleiding was een fundamenteel verschil van inzicht over de rol van dit medezeggenschapsorgaan.

door Agnes Corbeij

De cliëntenraad van woonzorgcentrum Bunninchem bestaat uit zeven mensen. Henk van de Hoef was onafhankelijk voorzitter. Verder zaten in de cliëntenraad twee mantelzorgers van bewoners van Bunninchem, drie bewoners en een bezoeker van het ontmoetingscentrum. Allen gezamenlijk besloten zij per 1 maart op te stappen.

CENTRALE AANSTURING Reden was de werkwijze van het bestuur van de overkoepelende zorgorganisatie QuaRijn, met locaties in Bunnik, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij Duurstede. Van de Hoef: ,,Er is sprake van een strakke centrale aansturing en weinig ruimte voor lokale inbreng.”

Daardoor ontstond vaak discussie rondom veel verschillende onderwerpen. Van de Hoef: ,,Als cliëntenraad streven we naar een zorgleefgemeenschap, die wordt gevormd door bewoners, medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers en cliëntenraad. Het parool van QuaRijn is: ‘de cliënt centraal’. Op veel punten wordt dit echter niet waargemaakt.” Concrete voorbeelden wil Van de Hoef niet noemen, omdat veel onderwerpen nog altijd op de agenda staan.

Volgens Van de Hoef werden besluiten binnen QuaRijn vaak uitgewerkt zonder directe inbreng van de cliënten. ,,Pas in het laatste stadium mag er advies worden gegeven. Het ophalen van ideeën en wensen van de bewoners maakt op deze wijze vaak geen deel uit van het proces. Dit verdraagt zich niet met de ontwikkeling naar een Zorgleefgemeenschap.”

TELEURGESTELD Deze beslissing betreurt Sjenny Winters, bestuurssecretaris van QuaRijn. ,,We vinden het erg jammer dat de cliëntenraad is opgestapt. Volgens ons is onze visie niet zo verschillend. Wij omarmen ook de zorgleefgemeenschap. We zijn vooral heel erg teleurgesteld omdat we juist medezeggenschap hoog in het vaandel hebben en daar veel aandacht aan besteden.”

Winters geeft wel aan dat de manier waarop de plannen voor de zorgleefgemeenschap tot uitvoering moet komen, vaak tot discussie leidde met deze cliëntenraad. ,,De samenwerking met deze cliëntenraad is daarin lastig gebleken. Er waren veel discussies met herhaling van onderwerpen, waardoor we niet tot gezamenlijke besluiten konden komen.” Ook leek er geen afstemming over de rolverdeling. Winters: ,,We waren het niet eens over de vraag ‘wie heeft welke taak in dit geheel?’ En ‘wie pakt welke rol?’”

BELANGEN Op de site van QuaRijn staat hierover dat de cliëntenraad de belangen van de cliënten behartigt. ,,De lokale raden hebben een signalerende en adviserende taak voor 'hun' locatie. Zo krijgen de regiomanagers gevraagd en ongevraagd advies over de zorg- en dienstverlening en bij voorgenomen besluiten.”

Winters vindt het jammer dat de cliëntenraad de handdoek in de ring gooit. ,,Er waren nog best mogelijkheden tot verbetering.” Van de Hoef denkt daar anders over: ,,We voelden ons als raad niet serieus genomen door het bestuur van QuaRijn. Oplossingen waren niet bespreekbaar. Daarom hebben we onze taken neergelegd.”

Er komt een nieuwe cliëntenraad. QuaRijn zal daarvoor zorgen.

advertentie
advertentie