Informatiebijeenkomst De Weijer
Informatiebijeenkomst De Weijer Rieteke van Laar

Veel bezoekers informatieavond De Weijer

Zorg Deel je nieuws

Afgelopen woensdagavond hebben 150 belangstellenden de informatieavond van nieuwe woonzorglocatie De Weijer bezocht. Regiomanager Michiel Moes gaf een presentatie met sfeerbeelden van de nieuwe locatie. Er werd informatie gegeven over de verschillende woonvormen bij De Weijer, de wachtlijst en informatie over werken bij De Linde. Veel mensen hebben belangstelling om hier te komen wonen én werken.

Naar verwachting wordt in voorjaar 2020 de nieuwe woonzorglocatie De Weijer opgeleverd. De Weijer ligt in een mooie woonwijk in Bunnik en op loopafstand van de oude dorpskern. De Weijer heeft woonzorg voor 14 bewoners met dementie met een zorgzwaartepakket ZZP 5 of ZZP 7. Op de eerste en tweede etage biedt QuaRijn plek voor 10 bewoners met een zorgvraag.

Het uitgangspunt is dat de bewoner centraal staat en dat de naasten betrokken zullen worden bij de vormgeving van de inhoud en de beslissingen. We zetten het leven van de bewoners zoveel mogelijk voort zoals men dat thuis gewend was, in een stimulerende woonomgeving. De Weijer wordt het huis van de bewoner. We streven er naar dat iedere dag van waarde is en dat autonomie centraal staat. Vrijwilligers zijn van harte uitgenodigd om aan te sluiten!

Voor meer informatie over de wachtlijst kunt u contact opnemen met Floortje de Jager via telefoonnummer 06 30 39 73 98 of per email fdjager@quarijn.nl .

advertentie