Afbeelding
Gemeente Bunnik

Bewonersbijeenkomst op 6 juni over stationsomgeving Bunnik

27 mei 2023 om 09:15 Wonen

BUNNIK Wellicht hebben inwoners van Bunnik al gehoord of gelezen over het idee om de komende jaren voor de omgeving van station Bunnik een plan te maken met woningen en meer groen. De gemeenteraad heeft op 25 mei besloten om de gebiedsvisie Stationsomgeving als basis te gebruiken voor de uitwerking van het stedenbouwkundig plan en hiervoor bouwstenen vast te stellen. ,,Samen met belanghebbenden en belangstellenden willen wij het idee verder uitwerken. Wilt u meer weten, heeft u vragen of suggesties, kom dan naar de bewonersbijeenkomst op dinsdag 6 juni”, aldus de gemeente Bunnik.

Verdere uitwerking

In de gebiedsvisie staan bouwstenen voor de toekomst van de stationsomgeving Bunnik. Het document bevat ook illustraties die aangeven hoe een gebied om in te wonen en te werken er in de toekomst uit zou kunnen zien. In het visiedocument staan voorbeelden voor een verdere uitwerking; het is een richting en geen blauwdruk.

De gemeenteraad heeft besloten om de gebiedsvisie als basis te gebruiken voor de uitwerking van het stedenbouwkundig plan en hiervoor bouwstenen vast te stellen. ,,De komende jaren werken we samen met omwonenden, bedrijven, eigenaren en wellicht toekomstige bewoners aan deze uitwerking. We zien mogelijkheden om woningen te bouwen en meer park en groen toe te voegen in het gebied. Zo ontstaat er ruimte voor verschillende soorten woningen (betaalbare appartementen, sociale huurwoningen en eengezinswoningen) in combinatie met andere functies zoals bedrijven en dienstverlening.”

Het maken van plannen en nemen van besluiten vraagt behoorlijk wat tijd. Over enkele jaren begint op z’n vroegst het geleidelijk aanpassen van het gebied. Daarbij bepalen de huidige eigenaren in het plangebouw mede het tempo.

Bewonersbijeenkomst

De bijeenkomst* is dinsdag 6 juni in het gemeentehuis, Singelpark 1 in Odijk. Belangstellenden kunnen 6 juni op elk gewenst moment tussen 18.45 en 21.30 uur binnenwandelen in het gemeentehuis. Om 19.00 en om 20.30 uur is er een korte plenaire toelichting op de visie en de bouwstenen voor de stationsomgeving. De ontwerpers en betrokkenen van de gemeente Bunnik staan klaar om meer te vertellen en vragen te beantwoorden.

Gemeente Bunnik: ,,We gaan graag met u in gesprek over de visie, de bouwstenen en uw vragen. Van belanghebbenden en belangstellenden willen we horen op welke wijze zij het liefst meedenken over de toekomstige ontwikkeling. Ook informeren wij u over de stappen die de gemeente en samenwerkingspartners zetten om te komen tot een verder uitgewerkt plan. Als u meer wilt weten, vragen of suggesties heeft, dan bent u van harte welkom op de bewonersbijeenkomst.”

* Voor bedrijven in het plangebied wordt een andere bijeenkomst georganiseerd.

Meer informatie

Meer weten over de Stationsomgeving Bunnik of inschrijven voor de nieuwsbrief? Kijk dan op de projectpagina op www.bunnik.nl.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie