Afbeelding
Wouter van Dijk

Provincie trekt 8,9 miljoen uit voor aanpak duurzame energie voor iedereen

Wonen

BUNNIK De provincie Utrecht trekt 8,9 miljoen euro uit voor oplossingen om duurzame energie voor alle inwoners mogelijk te maken. Niet iedereen kan de investeringen voor het verduurzamen van een woning en de energiekosten betalen. Daarom ondersteunt de provincie projecten met expertise en financiering om te experimenteren bij het besparen en opwekken van duurzame energie in bestaande wijken en nieuwbouw. 

Landelijk heeft 15% van de woningeigenaren onvoldoende toegang tot kapitaal om verduurzaming te financieren. In de provincie Utrecht gaat het om 6 tot 12%, dat komt neer op 20.000 tot 41.000 woningeigenaren. Door de coronacrisis zal deze groep naar verwachting toenemen. Gedeputeerde Huib van Essen: ,,Inclusiviteit heeft hoge prioriteit voor de provincie. Daarom zoeken we naar mogelijkheden om het verduurzamen van woningen voor iedereen haalbaar en betaalbaar te maken. Dat kan alleen door samen te leren en te experimenteren en de opgedane kennis breed te delen. Zodat de oplossingen binnen alle gemeenten kunnen worden ingezet.”

VOORBEELD Goed voorbeeld van zo’n innovatie is de ontwikkeling van de ‘gebouwgebonden verduurzamingsdienst’. Een eerste pilot hiermee vindt plaats in de gemeente Amersfoort. De bouwer verduurzaamt bestaande woningen en garandeert een minimale hoeveel energie- (en dus geld)besparing. De bouwer is verantwoordelijk voor service en onderhoud van de verduurzamingsmaatregelen, zoals isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. De woningeigenaar betaalt voor deze dienst maandelijks een bedrag aan de bouwer. Als de woning wordt verkocht gaat de dienst over op de volgende eigenaar. De pilot wordt ook landelijk nauw gevolgd.

De opgedane kennis maakt de provincie via het Utrechts Kennis- en Actienetwerk toegankelijk voor onder meer gemeenten, woningcorporaties, energiecoöperaties en bewonersinitiatieven en ook landelijke netwerken. Zij kunnen deze kennis in de eigen context toepassen en zo initiatieven versnellen.

Kijk voor meer informatie over de aanpak op: energiewerkplaatsutrecht.nl/inclusief.

advertentie