Afslag Provincialeweg - van Hardenbroeklaan
Afslag Provincialeweg - van Hardenbroeklaan Frits Beijnink

Verkeersvisie traverse Bunnik pas in 2023?

29 juni 2022 om 09:00 Verkeer en vervoer

ODIJK Op aandringen van P21 en CDA is in de begroting van 2023 een bedrag opgenomen voor het ontwikkelen van een verkeersvisie voor de traverse door Bunnik. Die visie wordt al jaren toegezegd en is urgent geworden nu de gemeente uiterlijk in april 2023 de overeenkomst met de provincie moet ondertekenen voor de doorfietsroute USP-Veenendaal, langs de traverse.

door Frits Beijnink

ZORGEN OVER VEILIGHEID Afgelopen anderhalf jaar was er veel discussie over het deel van de doorfietsroute (bestuurdersjargon voor snelfietsroute) dat door het centrum van Bunnik loopt, over de parallelweg van de zogenoemde traverse (Provincialeweg, Stationsweg en Schoudermantel). De wijkverenigingen hebben grote zorgen over de veiligheid van de route, door de vermenging van snelfietsverkeer met lokaal verkeer (parkerende bewoners, bezorgers, vuilnisophaaldiensten) en de aanwezigheid van een groot aantal zijwegen en uitritten. En de raad wil al langer de traverse inrichten als een 30km-zone. Dat was zelfs een belangrijke reden achter de aanleg van de baan van Fectio, waarmee doorgaand verkeer wordt omgeleid.

VOLGEND JAAR TE LAAT In de begroting voor 2023 is nu 150.000 euro gereserveerd voor een ‘mobiliteitsvisie’ voor de dorpskern van Bunnik, die moet dienen als ‘toetsingskader voor de uitvoering van de fietsroute’. Gezien de geplande ondertekening van de overeenkomst met de provincie in april, zijn er volgend jaar maar drie maanden om die visie te ontwikkelen en vast te stellen in de raad. Dat was reden voor de vier wijkverenigingen van Bunnik om een van hun voorzitters, Piet Koning, af te vaardigen naar het Open Huis van 23 juni. 

BREDE VISIE Koning benadrukte het belang om eerst een brede visie op de traverse te ontwikkelen vóór het verder ontwerpen van de fietsroute. In die visie moeten volgens de wijkverenigingen, naast de afwaardering van de traverse tot 30km-zone, ook de herinrichting van de wijken Engboogerd en Oranjebuurt en de mogelijke ontwikkelingen in het Stationsgebied worden meegenomen. En uiteraard moet er ruimte zijn voor participatie van bewoners en wijkverenigingen. Volgens Koning vraagt zoiets zeker een jaar doorlooptijd.

NAAR VOREN HALEN Wethouder Julie d’Hondt (P21) probeerde de verwachtingen van de wijkverenigingen te temperen met de uitspraak ‘niet iets groots en meeslepends te kunnen ontwikkelen’. Ze onderkende dat de raad het budget en het opstellen van de visie kennelijk naar voren wil halen en deed de toezegging de mogelijkheden daartoe te onderzoeken. Hopelijk doet zij dat snel: bij een start direct na de zomer resteren er nog slechts zeven maanden om tot een vastgestelde visie te komen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie