Pastoor Fred Hogenelst bij de kerststal. Kerst werd dit jaar heel anders gevierd dan gebruikelijk. Het jaar vroeg om veel aanpassingen
Pastoor Fred Hogenelst bij de kerststal. Kerst werd dit jaar heel anders gevierd dan gebruikelijk. Het jaar vroeg om veel aanpassingen Irene van Valen

Pastoor Fred Hogenelst: ,,Bereikbaar blijven is belangrijk”

Religie

BUNNIK Door corona kreeg het gemeenschapsleven op alle fronten een aardige knauw. Kerken moesten tijdelijk sluiten. ,,Nog steeds valt voor velen de kerkgang weg. Net als ouderen- en bijbelavonden, ziekzalving, communie, vormselvoorbereidingen en het koor. ,,Dat men het niet meer uit kan zingen, is een groot gemis”, zegt Fred Hogenelst, pastoor van de Rooms-Katholieke kerk in onder andere Houten. ,,Ik begrijp de maatregelen, hoewel het vieringen saaier maakt, want kijken naar een scherm en luisteren naar vier zangers of een 25 koppig koor maakt een groot verschil.”

door Irene van Valen

Tot zijn grote spijt vallen de mooie gewoonten om elkaar de vredeswenshand te geven en een goede zondag te wensen weg. Zoals ook de collecte en het koffiedrinken niet meer plaatsvinden. Vergaderen gebeurt in kleinere teams en via de laptop. Waar al sprake was van een terugloop in leden, omdat zij ouder worden, daalt het aantal bezoekers door de coronacrisis nog meer. ,,Zo’n 70 procent van de leden valt binnen de risicogroep. Wij vragen hen voorzichtig te zijn en zien dat terug. Toen we met 100 mensen samen mochten komen, bezochten maximaal 65 leden de kerk.”

COMMUNICATIE Kerken worden gedwongen alles opnieuw te bedenken en delen meer via socialmedia-kanalen. ,, Alles anders organiseren kost meer werk”, zegt Hogenelst. ,,Op YouTube delen wij filmpjes vanuit onze Mariakapellen, waar ook nieuwsbrieven liggen. Daarnaast bellen we mensen in plaats van hen te bezoeken. Bij het organiseren van een uitvaart nodig ik mensen uit in de pastorie. Daar is meer ruimte om te overleggen.” Hogenelst is blij dat bij uitvaarten 100 mensen aanwezig mogen zijn, hoewel in zijn kerkgebouw in Houten 86 mensen samen mogen samenkomen. Verdeeld over twee kerken werd invulling gegeven aan het vormsel van jongeren. Alleen de ouders mochten daarbij zijn.

CRISISTEAM De kerk richtte een crisisteam op, bestaande uit een collega uit het pastoraal team, twee vicevoorzitters van de regio besturen en Hogenelst zelf. Samen bespreken zij de moeilijke vragen die zij ontvangen en bedachten nieuwsbrief de Dichtbij om mensen op de hoogte te houden van de stand van zaken rondom corona. ,,Alles moet steeds opnieuw gecommuniceerd worden. Ik benijd de mensen die nu met het hele gezin thuis zitten niet. Wat een spanningen kunnen er ontstaan, zeker als de een wel en de ander niet achter de maatregelen staat.”

DIGITAAL ,,Het werken met digitale vergaderingen was wennen, maar lukt nu. Die uitdaging was eigenlijk ook leuk. Het vraagt om een andere manier van werken en geeft een ander gevoel. Dat er bij online vieringen niemand voor me zit maakt het gemis aan contact voelbaar. Dan heet ik mensen welkom, maar zie alleen de camera voor me. Ik vind het geen viering, want vieren doe je live, met elkaar, met brood, wijn, gebeden en een kaars. Online vieren is een vorm waarbij we zoeken naar wegen en een beroep doen op ieders creativiteit om onszelf toch te laten zien. Het is een andere manier om er te zijn voor de mensen. Bereikbaar te blijven, dat is het belangrijkste en dat zijn we. Wat meer invulling en gevoel geeft is het weten dat we bidden in verbondenheid voor en met hen die niet kunnen of durven komen.” Waar gebruikelijk 200 leden de kerk vullen, zag Hogenelst het aantal online bezoekers groeien tot 1500 views. Dat aantal loopt terug, omdat er nu veel meer vieringen online te volgen zijn en mensen kijken ook later in de week nog terug. ”

HOOP Waar Hogenelst gebruikelijk met kerst in drie vieringen 1000 mensen ontmoet, zond de kerk dit jaar een viering uit. ,,Daarin deelden we de kerstboodschap en lieten een aantal koorleden liederen opnemen om toch de blijde boodschap van hoop te delen. We zien lijden, want mensen zijn overleden door corona of mensen zijn ziek. Het is heftig. We lieten een kaart maken met een kerstgroet en gaven er een kaarsje bij. We roepen mensen op niet bij de pakken neer te zitten; deel verhalen van hoop, licht en nabijheid. Houdt moed.”

STREAMEN Voor volgend jaar hoopt Hogenelst dat het zoeken naar nieuwe manieren van contact hun vruchten afwerpen. Dat door online diensten en digitale nieuwsbrieven meer jongeren geraakt worden en hun plek vinden in de kerk. ,,We hopen dat het vertrouwen in vaccineren groeit. Ik denk dat corona deel blijft van onze wereld, daarom is vaccineren belangrijk. Als kerk blijven we streamen om ook op die manier bereikbaar te blijven. Kerkzijn is met elkaar samen zijn rond de Blijde Boodschap van de Bijbel.”

advertentie