Het hek aan de kant van het Reepad
Het hek aan de kant van het Reepad Kuun Jenniskens

Over twee weken uitspraak over hek Dennenburg

10 november 2021 om 16:18 Rechtbank

DRIEBERGEN Vanochtend stonden Willems, eigenaar van landgoed Dennenburg, en de gemeente Utrechtse Heuvelrug tegenover elkaar bij de Voorzieningenrechter in Utrecht. De gemeente sommeerde Willems in september om het hek in de weg achter zijn landgoed te verwijderen om zo de weg aan de openbaarheid terug te geven. Willems is tegen dit collegebesluit in bezwaar gegaan.

door Kuun Jenniskens

In deze bezwaarprocedure is Willems in afwachting van een zitting van de commissie voor de Bezwaarschriften - die waarschijnlijk in januari zal plaatsvinden. Deze commissie zal het afsluiten van dit stuk Engweg met een hek dan inhoudelijk behandelen. Om te voorkomen dat Willems al voor deze zitting het hek moet weghalen - wat de gemeente had geëist - maakte Willems een stap naar de Voorzieningenrechter. Dat was vandaag aan de orde. Deze rechter gaat uitspraak doen of het hek al voor de Bezwaarschriftenprocedure weg moet, of dat het in afwachting van de procedure kan blijven staan. De rechter spreekt zich hier schriftelijk op 24 november over uit.

OMWONENDEN VIA SKYPE Tijdens deze zitting op 10 november kregen ook vertegenwoordigers van omwonenden het woord, net als het bestuur van wijkvereniging Tuinwijk en Sterrenbosch. Zij hadden een jurist in de arm genomen. Omdat het hier een grote groep mensen betreft - 232 mensen ondertekenden het handhavingsverzoek en 100 mensen volgden de zitting via skype - meende de rechter dat zij het woord mochten voeren, ook al is nog niet vastgesteld of omwonenden in strikt formele zin wel belanghebbenden zijn.

VEILIGHEID De Voorzieningenrechter is er voor spoedeisende zaken, dus de rechter informeerde bij Willems waar de spoed precies zat. Willems zei dat het tijdelijk terugplaatsen van het hek hem 10.000 euro zal gaan kosten. Willems ziet het hek als waarborg voor zijn veiligheid, naar zijn zeggen vinden er criminele zaken plaats. De jurist van de gemeente had hier een ander beeld bij; bij de gemeente zijn vanuit politie, BOA en inwoners geen signalen over criminaliteit bekend. 

OPENBARE WEG OF NIET? Willems betwist dat het hier om een openbare weg gaat. De rechter zei, dat het feit dat dit stuk grond zijn eigendom is, nog niet betekent dat het volgens de wet geen openbare weg kan zijn. De gemeente en Willems staan op dit punt lijnrecht tegenover elkaar. Willems meent dat de weg alleen wordt gebruikt door wandelaars. De gemeente zei daarentegen dat de weg, naast recreatief gebruik, ook een algemene verkeersfunctie heeft. Omdat de weg een verbinding is tussen twee openbare wegen. De jurist van de omwonenden bracht in dat de weg nut heeft als alternatief voor de gevaarlijke Engweg. Willems zei dat pas door de aanleg van het Reepad (aangelegd vanwege bouw van woonwijk De Groen Tuinen) de weg meer een verbindingsfunctie heeft gekregen.

HOELANG STAAN DE BORDEN ER? De gemeente had bewijzen moeten verzamelen om de openbaarheid aan te tonen. Willems was van mening dat wandelaars sinds jaar en dag het bord Verboden toegang hebben genegeerd. Via diverse getuigenverklaringen betwiste de gemeente dat de huidige borden er al lang staan. Daarbij was contact geweest met vorige Dennenburg eigenaren Lanoy Meijer en Zwiers - hieruit maakt de gemeente op dat deze weg al sinds 1905 openbaar is. Maar ook foto’s tonen dat er in 2006 geen bordjes stonden, volgens de gemeente is dat pas sinds 2010 het geval. Willems daarentegen had getuigenverklaringen verzameld waaruit blijkt er al in 1980 borden zijn geplaatst. De jurist van Willems is van mening dat aan borden meer waarde moet worden gehecht, dan aan getuigenverklaringen. Volgens hem geeft de foto uit 2006 geen helder beeld van de volledige entree van de weg.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie