Afbeelding
GGD regio Utrecht

GGD trekt de stekker uit ontwikkeling digitaal jeugddossier, financiële strop voor Bunnik

Politiek

ODIJK De drie GGD’en Hollands Noorden, regio Utrecht en Twente stoppen met de ontwikkeling van een nieuw digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg. De kosten van dit fiasco (bijna 13 miljoen euro) worden gedragen door de 55 deelnemende gemeenten. Voor de GGD regio Utrecht bedraagt de schade ruim 4 miljoen euro, waarvan 63.000 euro voor rekening van de gemeente Bunnik komt. De gemeenteraad heeft dit nieuws in de vergadering van 10 november ter kennisgeving aangenomen, in afwachting van een verdere evaluatie.  

door Frits Beijnink

De drie GGD’en besloten in 2015 dit dossier gezamenlijk te laten ontwikkelen, het bestaande systeem voldeed niet langer. Het nieuwe softwarepakket moest jeugdzorgprofessionals beter ondersteunen en ouders en kinderen toegang bieden tot hun dossier. De decentralisatie van de jeugdgezondheidszorg maakte dit nog complexer, met nieuwe samenwerkingsverbanden tussen GGD’en, gemeenten en zorgverleners. Standaard software die voldeed aan het ambitieuze eisenpakket was in de markt niet beschikbaar en men koos daarom voor maatwerkbouw van een geheel nieuw pakket. En dat is altijd een riskante zaak, zoals ook nu weer is gebleken.

ONENIGHEID De leverancier van het pakket, het Rotterdamse IT-bedrijf Finalist, leverde begin 2021 een systeem op dat volgens de GGD’en onvoldoende werkte. Gezamenlijk hebben de partijen daarop een ‘bindend advies procedure’ opgestart, een aanpak waarbij een externe onafhankelijke deskundige tot een voor beide partijen bindend oordeel komt. Naar aanleiding van dit oordeel heeft de leverancier aanpassingen gedaan. Maar de GGD’en vinden ‘dat het systeem nog altijd niet de correcte werking van bedrijfsprocessen ondersteunt en dat de doelen nog niet zijn bereikt’. De leverancier is het daar niet mee eens en stelt een systeem geleverd te hebben ‘dat klaar is voor gebruik’.

RECHTSZAAK De GGD’en hebben de rechtbank gevraagd om een nieuwe deskundige een oordeel te laten vellen over het opgeleverde systeem. De rechtbank vond het eerdere bindend advies echter voldoende en wees dat verzoek daarom af. De GGD’en gaan nu in hoger beroep. Daarmee is het nog niet duidelijk of zij uiteindelijk gaan opdraaien voor de schade, of dat die schade (wellicht deels) voor rekening van de leverancier komt. De GGD’en hebben wel besloten het project definitief als mislukt te beschouwen en de gedane investeringen af te schrijven op hun balans. Voor de GGD regio Utrecht leidt dit tot een negatief vermogen. De aangesloten gemeenten zijn wettelijk verplicht dit vermogen aan te vullen.

VERVOLG De GGD regio Utrecht heeft besloten om een ander, al in de markt bestaand softwarepakket aan te schaffen voor de 25 gemeenten in de regio. Totdat dat systeem ingevoerd is, blijft de GGD het huidige oude systeem gebruiken, zodat de dienstverlening aan de inwoners door kan gaan. Aanschaf en invoering van het nieuwe systeem zal overigens ook weer kosten met zich mee brengen, die uiteindelijk voor rekening van de gemeenten komen.

advertentie
advertentie