VVD, v.l.n.r. Meike de Boer - Te Lintelo, Thies van den Berg en Marijn de Vries.
VVD, v.l.n.r. Meike de Boer - Te Lintelo, Thies van den Berg en Marijn de Vries. Frits Beijnink
Raadspraat

Gaan we nu ook echt wat doen…?

Politiek Raadspraat

Wat is de reden dat ik raadslid ben geworden. Ik realiseerde mij dat er niet echt iets zou veranderen door alleen aan de zijlijn te staan en erover te praten. Ik ben lid geworden van een partij die het beste bij mij past: de VVD, een partij die wat wenst te doen op een verantwoorde wijze in plaats van erover te blijven praten. Voor ik het wist zat ik voor deze nieuwe partij in Bunnik in de gemeenteraad. Ik moet toegeven: dat is even wennen! Tegelijkertijd is het ook een leerzame ervaring en een afwisseling naast mijn werk als jurist. 

Afgelopen donderdag is het raadsprogramma door de VVD mede ondertekend en bekrachtigd. Hierdoor zal er meer ruimte zijn voor een constructieve sfeer en samenwerking in de Raad op gebieden waar de inwoner van Bunnik het meeste aan heeft (o.a. Veiligheid en het Sociaal Domein).

In het raadsprogramma staan de ambitie en visie van de Raad in hoofdlijnen beschreven. Dat betekent niet dat alles daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Een belangrijke voorwaarde voor de VVD om een bijdrage te leveren aan dit raadsprogramma is dat dit niet leidt tot verdere woonlastenverhoging voor inwoners van Bunnik. De woonlasten kunnen immers niet telkens worden verhoogd om mooie maar wellicht te hoge ambities van de gemeente uit te kunnen voeren. Er zijn ook diverse zaken die ook op andere manieren kunnen worden uitgevoerd zonder dat de (lokale) overheid zich hier direct of indirect mee bemoeit. 

Daarnaast zal de manier waarop de Raad, het College en inwoners nu met elkaar gaan samenwerken en de  dialoog met elkaar aangaan veranderen. Meer inspraak, een betere politieke discussie en de gemeenteraad aan het roer. 

Belangrijk is om te bespreken wat werkelijk van belang is voor de inwoners, ondanks politieke tegenstellingen. Ik roep op om vooral om mee te doen in de plaatselijke politiek en uw stem te laten horen. Ik ga graag met in gesprek hierover. Dan kunnen we nu samen echt wat gaan doen voor de burgers in Bunnik.  

Als eerste denk ik aan een fiets- en voetgangers tunnel onder de N229 om nu al de bewoners van het Burgje een veilige oversteek naar het centrum van Odijk te bieden.

Raadslid Meike de Boer

(VVD)

advertentie
advertentie