Op de grijze kavels wordt WVG opgelegd
Op de grijze kavels wordt WVG opgelegd Screenshot gemeente Bunnik

Gemeente legt Voorkeursrecht op voor toegangsweg Kersenweide Odijk

Politiek

ODIJK Op 10 mei heeft het college van B&W besloten het Voorkeursrecht te vestigen op grond die nodig is om de zuidelijke ontsluiting van Kersenweide te realiseren. Het gaat hier om een voorlopige vestiging van het voorkeursrecht. Binnen drie maanden moet deze WVG door de gemeenteraad bekrachtigd worden. Nog tot 8 juni kunnen er zienswijzen worden ingediend en tot en met 22 juni bezwaarschriften.

door Kuun Jenniskens

Met de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (WVG) kunnen gemeenten controle krijgen op gebieden waar een gemeente bouwplannen heeft. Een gebied zoals de Kersenweide bij Odijk, waarvan ontwikkelaars weten dat er gebouwd gaat worden, maakt dat projectontwikkelaars grondposities gaan verwerven. Ze gaan in het gebied de deuren langs en proberen dealtjes met grondeigenaren te maken. Dat heeft een prijsopdrijvend effect. Dure grond kan gevolgen hebben voor het project, en kan ertoe leiden dat zaken geschrapt moeten worden om uit de kosten komen. 

MARKTWERKING STILLEGGEN Met het opleggen van een WVG legt de gemeente de marktwerking stil. Eigenaren mogen hun grond niet zomaar meer verkopen. Eerst moet de grond aan de gemeente worden aangeboden. Op deze manier verwerft een gemeente een regisserende positie op de grondmarkt. 

Het is gebruikelijk dat het collegebesluit om een WVG te vestigen in het geheim wordt voorbereid. Het college is hiermee gestart nadat op 10 maart de Gebiedsvisie voor de Kersenweide is vastgelegd. Vorig jaar augustus legde de gemeente ook al een WVG op voor de Kersenweide, een veel groter gebied met meerdere eigenaren.


De WVG die september 2021 is opgelegd om woningen in de Kersenweide te bouwen - Screenshot gemeente Bunnik

GROND NODIG VOOR AANLEG WEG Deze WVG van mei 2022, op meer zuidelijk gelegen gronden die in bezit zijn van vier eigenaren, wordt door de gemeente opgelegd om de wijk naar het zuiden toe met een weg te ontsluiten. 

In de raadsvergadering van 7 juli 2022 zal de raad gevraagd worden het collegebesluit te bekrachtigen. 

advertentie