Het gemeentehuis te Odijk
Het gemeentehuis te Odijk Richard Thoolen

College Bunnik meldt forse overschrijding personeelskosten

Politiek

ODIJK De gemeenteorganisatie heeft te maken met langdurig ziekteverzuim door corona. Daardoor moet er meer extern personeel ingehuurd worden. Voor de eerste helft van 2022 verwacht het college een overschrijding van het personeelsbudget van 369.000 euro. Als deze trend zich doorzet kan dit resulteren in een overschrijding van circa 0,7 miljoen euro voor het hele jaar, een flink bedrag op de totale gemeentelijke begroting van 24 miljoen euro.

door Frits Beijnink

In een brief aan de raad meldt het college dat voor de opvang van ziekte een vervangingsbudget beschikbaar is van drie procent van de loonsom. Dat is een bescheiden budget omdat het (langdurig) ziekteverzuim binnen de gemeente in normale jaren laag is. In 2022 heeft de gemeente echter nog altijd met meerdere langdurig zieken uit 2021 te maken. Om de continuïteit van de dienstverlening en de bedrijfsvoering te waarborgen wordt tijdelijk personeel ingehuurd. Het vervangingsbudget is echter ontoereikend als dekking, omdat het uitgaat van ‘normale’ jaren. Daarnaast is er voor een aantal functies krapte op de arbeidsmarkt waardoor inhuurtarieven steeds hoger worden.

advertentie