Afbeelding
Duurzaamheid BDU

RES Kromme Rijnstreek door Wijk bij Duurstede aan het wankelen gebracht

2 maart 2021 om 17:39 Politiek

WIJK BIJ DUURSTEDE/HOUTEN Vrijdagmiddag nam de Wijkse wethouder Hans Marchal (PCG) - met rugdekking van het college - een ferm besluit. ,,We gaan geen voorlopige zoekgebieden voor zonnevelden of windmolens aanwijzen”, zo zei hij tegenover WijksNieuws.nl. Maandagmiddag legde hij uit waarom hij de conclusie trok dat de participatie niet heeft gewerkt. Wat dit betekent voor de samenwerking over de Regionale Energie Strategie (RES) in de Kromme Rijnstreek, vroeg ‘t Groentje aan wethouder Hilde de Groot (Houten, GroenLinks).

door Kuun Jenniskens

Maandagmiddag is er een overleg tussen de vier wethouders van de Kromme Rijnstreek geweest. Inzet van Hans Marchal, zo laat hij WijksNieuws.nl vooraf weten, is dat hij niet langer binnen dit verband wil samenwerken. Wat Houten, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug van plan zijn, is nog niet bekend. De vier gemeenten hadden in de zomer van 2020 samen een participatietraject opgetuigd. 

SAMEN NOG AFRONDEN Na dit overleg spreekt HoutensNieuws.nl met de Houtense wethouder. Volgens haar is de samenwerking tussen de vier Kromme Rijnstreek gemeenten niet afgelopen. De Groot. ,,We gaan samen nog een afrondingsdocument maken - dat noemen we het Participatie Boek. Daarbij kijken we welke inzet er is geweest en wat de uitkomsten zijn. We kijken of daar een lijn in te ontdekken is, want de meningen zijn wel heel erg verdeeld.” Ook Wijk bij Duurstede zal daar nog aan meewerken.

Voor de zekerheid vragen we wethouder Marchal opnieuw om duidelijkheid. Hij zegt: ,,Als het traject om samen zoekgebieden aan te wijzen stopt, dan betekent dat voor mij dat de samenwerking over is. Wel hechten we nog met elkaar af wat er bij de inspraak is opgehaald.”

Wat was het doel van de samenwerking? ,,We wilden vooral samen de participatie doen”, aldus De Groot. ,,Zeker omdat je in de Kromme Rijnstreek een landschap deelt. Windmolens zijn gemeente overstijgend, in elk geval visueel. Uiteindelijk beslis ik als wethouder in Houten, samen met mijn raad, welke inzet ik pleeg. Dat geldt natuurlijk ook voor de andere gemeenten.”

PARTICIPATIE MISLUKT? Op 18 en 22 februari konden inwoners zoekgebieden voor zonneparken en windmolens aanwijzen. Dat zijn pittige avonden geweest, waar inwoners op ruziënde toon verwijten maakten. Is deze participatie inderdaad mislukt, zoals wethouder Marchal beweert? De Groot: ,,De avonden waren lastig, iedereen schreeuwde door elkaar heen. Dat heeft ook met de digitale setting te maken. Een aantal mensen was zo boos dat ze de meeting kaapten. Daarom konden andere mensen, die constructief wilden bijdragen, niet het woord krijgen.” Toch is het voor de Houtense wethouder niet mislukt: ,,Deze avonden zijn niet exemplarisch voor het traject dat we hebben doorlopen. We hebben nog meer gedaan en input opgehaald. We gaan wel nadenken of we nog nieuwe stappen moeten gaan vormgeven - of we bijvoorbeeld nog een extra avond gaan organiseren.”

Wethouder de Groot: ,,Nu nadert het moment dat elke gemeente zijn knopen moet tellen om te kijken welke zoekgebieden voor wind en zon je wilt gaan aanwijzen. Wijk bij Duurstede heeft al een conclusie getrokken door te zeggen alleen 60 hectare zonnevelden in te brengen in de RES. Houten, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug zullen binnenkort een eigen besluit nemen.”

HOUTEN WEET NOG NIET WAT HET MET WIND WIL Wat gaat Houten inbrengen? ,,We gaan 100 hectare aan zonne-energie inbrengen in de RES. Bij windenergie hebben we onze inzet nog niet bepaald, dat hangt af van gesprekken met inwoners en stakeholders.”

UITSTEL VAN DE RES BOD RES U16 heeft in de laatste week van februari aan de Bestuurstafel Energie U16 (groep van 16 wethouders, vier waterschappen en de provincie Utrecht) besloten dat er meer tijd nodig is voor het RES bod. Eerder zou het Rijk op 1 juli te horen krijgen waar deze 16 gemeenten mogelijkheden zien voor windmolens en zonnepanelen. Inmiddels is dit uitgesteld tot 1 oktober 2021. Als reden om het kalmer aan te doen, noemt wethouder De Groot: ,,Het blijkt lastig om alles op tijd klaar te hebben. Het is ook spannende materie. Met de inwoners wil je goed in gesprek. We merkten dat we het niet gingen redden, daarom tillen we het over de zomer heen. Zo krijgen we iets meer lucht om het met elkaar - dus binnen RES U16 - en met inwoners te bespreken.” 

‘t Groentje vroeg ook gemeente Bunnik om een reactie. Het lukte niet om wethouder Paul Heijmerink te spreken over het Bunniks perspectief. In Bunnik verwees de woordvoerder naar de Houtense wethouder, omdat zij namens de Kromme Rijn gemeenten spreekt.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie