De blauwe vlakken vormen het nieuwe zonneveld langs de A12
De blauwe vlakken vormen het nieuwe zonneveld langs de A12 Website gemeente Bunnik

Plan voor nieuw zonneveld langs de A12

28 december 2020 om 08:19 Politiek

ODIJK In de gemeente Bunnik is afgesproken dat er tot 2022 ruimte is voor 40 hectare aan zonnevelden. Daarvan zijn al 30 hectare vergeven voor twee velden van elk 15 hectare in het groene landschap tussen Odijk en Werkhoven. Voor de resterende 10 hebben zich meerdere bedrijven gemeld. Het college kiest voor Zonnepark A12 Limesbaan van het bedrijf IX Zon. Dit park bestaat uit twee delen van samen netto 10,8 hectare en ligt vlakbij pompstation de Forten en in de oksel van de A12 en ten westen van de Limesbaan.

door Kuun Jenniskens

Zonnepark A12 komt in het gebied dat op de kansenkaart uit het beleidskader van 18 april 2019 ‘kansrijk’ is genoemd. Momenteel is de grond in gebruik met een agrarische bestemming. Het ligt binnen 3 kilometer van een transformatorstation en dat scheelt veel geld - dat maakt dit project financieel haalbaar.

VELD VAN 2,5 METER HOOG Vanwege het schootsveld en het zicht vanuit Fort Vechten zouden panelen hier niet hoger dan 1 meter mogen worden, zo staat in het beleidskader. Ook de beplanting eromheen zou niet te hoog moeten zijn. Toch worden de bouwwerken 2,5 meter hoog. Door de tussenliggende boomgaarden zijn de zonnepanelen vanuit het fort niet te zien, aldus IX Zon. De adviseur van IX Zon schrijft in haar rapport: ,,Er is geen sprake van aantasting van zichtlijnen richting het fort, of zicht op openheid vanuit het fort. Dit komt door de eerder genoemde bomenrij en boomgaarden. Om toch zeker te zijn dat de zonnepanelen niet zichtbaar zijn vanuit het fort worden de opstellingen niet hoger dan de omliggende boomgaarden. Deze zijn circa 2 tot 2.5 meter hoog.”

Om de zonnepanelen komt een strook groen van 20 tot 25 meter. De panelen worden op het zuiden gericht. Het zonnepark bestaat uit twee gebieden van samen 17,4 hectare. Het oostelijke perceel heeft een oppervlak van 4,9 ha, en het westelijke 10,6 ha. Het westelijke deel wordt alleen nabij de A12 ingericht als zonnepark, en meer naar het zuiden kan de grond agrarisch worden gebruikt, of voor landschappelijke doeleinden. 

MITSEN EN MAREN Het college noemt nog wel een paar mitsen en maren die om een oplossing vragen. Voor een groot deel komen die van de provincie. IX Zon moet deze belemmeringen goed onderzoeken voordat er een principeakkoord komt. Het plan ligt namelijk binnen het grondwaterbeschermingsgebied en de drinkwaterinstallatie van Vitens. Maar ook binnen de Nieuwe Hollandse waterlinie dat op de nominatie staat voor de UNESCO werelderfgoedlijst. Fort Vechten ligt op 900 meter afstand. 

Daarom is, zo meent het college, grote zorgvuldigheid geboden. Ook moet er een participatietraject komen; binnen een straal van 1 kilometer - en dan alleen ten zuiden van de A12 - staan 27 woningen. Pas daarna kan de Omgevingsvergunning worden aangevraagd. Het college kan deze vergunning alleen verlenen als de gemeenteraad een Verklaring van geen Bedenkingen (VVGB) afgeeft. 

De Provincie noemt de aangeleverde informatie te summier voor een gefundeerd oordeel. Het laat Bunnik weten dat de slaagkans van een zonneveld binnen het UNESCO Nieuwe Hollandse Waterlinie gebied goed onderzocht moet worden vóór het definitieve gemeentelijke keuzemoment. Ook moet er goed naar nadelige effecten van bouwwerken voor het gebruik van grondwater voor de drinkwaterconsumptie worden gekeken. Het is namelijk mogelijk dat een zonneveld zorgt voor een andere, of versnelde afvoer van regenwater. De vervolgprocedure moet dus bestaan uit een onderzoek naar het waterhuishoudkundige systeem.

Met de keuze voor IX Zon heeft het college twee parken afgewezen; het zonnepark Raaphofse Zon en de Nieuw Scherpenburgse Zonneweide. Raaphofse zon was een initiatief van netto 9 hectare pal achter bedrijventerrein De Raaphof - op slechts 20 meter afstand van het Raaphofse Bosje. De Nieuw Scherpenburgse zonneweide betreft een kleine weide van 1,5 hectare aan de Rijnseweg bij de entree van het Langbroekerweteringgebied achter in het land bij autobedrijf Gijsbertsen. 

Plattegrond van het Zonnepark A12
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie