Een volle publieke tribune tijdens het Open Huis van 27 februari, met 9 insprekers
Een volle publieke tribune tijdens het Open Huis van 27 februari, met 9 insprekers Kuun Jenniskens

40 hectare zonnevelden wacht spannende ontknoping

Politiek

ODIJK Op donderdag 5 maart neemt de gemeenteraad een besluit over de 40 hectare zonnevelden in de Vlowijkerpolder tussen Odijk en Werkhoven. In een overvolle raadszaal zijn tijdens het Open Huis van 27 februari de messen geslepen. Coalitiepartijen P21 en De Liberalen zijn het niet eens. De Liberalen gaan voor één veld van 15 hectare kiezen. Het CDA stemt waarschijnlijk tegen beide zonneveld projecten. P21 is voor, en Bunniks Belang (BB) weegt de antwoorden van de wethouder nog.

door Kuun Jenniskens

Waar het tijdens de raad van donderdag 5 maart vooral om zal gaan, is het standpunt van de provincie - en de uitleg daarvan door wethouder Erika Spil (P21). Is dat standpunt echt voor meerdere uitleg vatbaar?

GEDRAAI OVER BRIEF PROVINCIE In een brief van 2 december 2019 laat de provincie Bunnik weten dat de twee zonnevelden van samen 40 hectare, niet passen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Het is een te grote aantasting van het landschap. De provincie adviseert alleen de Vlowijker zonneweide van 15 hectare van Peterse - BHM Solar te vergunnen. Het veld van Dorrestein - LC energy van 25 hectare kan eventueel na de POVI worden ingediend - weliswaar met een brede strook groen ertussen. 

Wethouder Spil legt deze redenatie naast zich neer. Zij meent dat de 40 hectare wel binnen de PRV past. Voor haar speelt een rol dat de initiatiefnemers haast hebben vanwege wijzigingen met SDE subsidies.

RECHTSGANG In een brief van 28 jan 2020 legt gedeputeerde Huib van Essen uit dat deze twee zonneparken onder de PRV vallen, en niet onder de toekomstige (wat ruimere) POVI. Wethouder Erika Spil, die zich een gedreven voorstander toont van de komst van beide zonnevelden, houdt als een reddingsboei aan deze brief vast. De gedeputeerde geeft namelijk aan dat de 40 hectare wel binnen het toekomstige beleid past, en dat de provincie daarom geen zienswijze gaat indienen. Tijdens het Open Huis zegt Spil dat dit voor haar gelijk staat aan een bestuurlijk akkoord. Maar Essen waarschuwt Spil tegelijkertijd ook voor het volgende; bij juridische procedures geldt de PRV, en niet toekomstig nog niet vastgesteld beleid. 

Tijdens het Open Huis van 27 februari zeiden zeker vijf insprekers een stap naar de rechter niet te vrezen. 

VOOR OF TEGEN? Wat gaan de raadsfracties doen? De Liberalen zijn eruit. Zij stemmen alleen in met de 15 hectare van BHM Solar. Frans Pouw - die flink was geschrokken van het wantrouwen van de insprekers - zei: ,,Wij achten het niet verstandig om het advies van de provincie met betrekking tot de omvang te negeren”. De Liberalen vinden dit al een ‘majeure’ stap en zijn optimistisch om de 10 procent doelstelling te behalen, omdat er meer ontwikkelaars staan te trappelen - zoals voor 9 hectare bij de Raaphof. P21 staat positief tegenover deze 40 hectare zonnevelden. Zeker nadat wethouder Spil duidelijk had gemaakt dat de 10 procent eigen energie opwekking voor 2022 anders niet wordt gehaald.

Het CDA ziet deze 40 hectare in elk geval als te omvangrijk. Ook het nauwelijks aanwezige draagvlak bij omwonenden en inwoners speelt een grote rol, aldus Leny Visser tegenover BunniksNieuws.nl. ,,Ik schrik erg van de weerstand onder de inwoners en ben erg ontevreden over hoe het college met de regels omgaat. Het college heeft een grote wijziging in de beleidsregels aangebracht en daar ons als raad buiten gehouden. We worden op een niet transparante wijze ergens ingezogen.” Het CDA acht zich niet in staat om voor één van de twee velden te kiezen. Daarom overweegt de partij om tegen beide velden te stemmen. 

Ralph Hallo houdt het namens Bunniks Belang nog even spannend. Bij aanvang van het Open Huis noemde hij de brief van de provincie "een niet te negeren waarschuwing om maar één zonneveld goed te keuren". Hij vroeg de wethouder om nadere uitleg. Ralph Hallo heeft BunniksNieuws.nl laten weten pas tijdens de raad van 5 maart uitsluitsel te geven of de uitleg van de wethouder over deze brief voldoende wordt gevonden.

VOORZICHTIGE PROGNOSE Het BunniksNieuws.nl telt in een voorlopige tussenstand de stemmen. Er van uitgaand dat BB meestemt met wethouder Spil en P21, krijgt het veld van BHM solar 12 van de 17 stemmen - wat betekent dat dit plan kan doorgaan. Het LC energy plan van 25 hectare krijgt 9 stemmen tegen en 8 stemmen voor en daarmee haalt het de eindstreep niet. 

INSPREKERS Voorafgaand aan deze raadsdiscussie voerden negen insprekers het woord. Drie daarvan waren initiatiefnemers. De Energie Groep Bunnik is voorstander omdat de 10 procent eigen energie opwekking voor hen een belangrijk ijkpunt is. Ook zij ervaren de brief van de provincie als steunbetuiging.

Vijf omwonenden lieten in niet mis te verstane bewoordingen weten dat ze hun vertrouwen hadden verloren in de politiek en maakten duidelijk dat er geen draagvlak was. Jeroen van Wijk (agrariër en buur) had meegedacht over de beleidskaders voor zonnevelden en was positief over een ontwikkeling van maximaal 25 hectare: ,,Maar daarna heeft het college eigenhandig de kaders aangepast en daarmee deze schaalgrootte mogelijk gemaakt. Nu word ik in mijn bedrijfsvoering bedreigd.” Theo van der Eyden zei hierover: ,,Dit gesjoemel schaadt het vertrouwen.” Tonko van der Hoeven verweet de wethouder aan tunnelvisie te leiden, ook omdat zij de voorwaarde van draagvlak nauwelijks meeweegt. ,,Wij worden bedonderd door ontwikkelaars en de gemeente lijkt hier geen oog voor te hebben. De ontwikkelaars willen dat je je niet negatief over de plannen uitlaat als je met hen een overeenkomst tekent - dus niet hier als inspreker in het Open Huis, of in een juridische procedure. Doe je dat wel, dan ontbinden ze de overeenkomst.” Ook agrariër en campingeigenaresse Voskuilen is totaal niet tevreden. Het lukt niet om met BHM solar afspraken te maken over overlast tijdens de bouw voor de campinggasten - en al helemaal niet over eventuele derving van inkomsten.

Frans Pouw (Liberalen), Leny Visser (CDA), Inge Verhoef (P21) en Ralph Hallo (BB)
advertentie
advertentie