Afbeelding
Kuun Jenniskens

40 hectare zonneveld bij Werkhoven wordt veel gevonden

5 december 2019 om 16:00 Politiek

WERKHOVEN Maandagavond was het volle bak in het Wapen van Werkhoven. Tijdens dit tweede Open Huis over de 40 hectare zonnepanelen die worden aangelegd in de Vlowijkerpolder tussen Odijk en Werkhoven, namen tien insprekers het woord. Veelgestelde vraag was, ook vanuit de raadsfracties: is 40 hectare niet teveel, en klopt dit wel met de beleidskaders?

door Kuun Jenniskens

In de reacties van de tien insprekers was te bespeuren dat projectontwikkelaars BHM Solar en LC Energy inmiddels betere afspraken met omwonenden en agrariërs hebben gemaakt. Dat gaat over beheer en over de zaaimengsels en biodiversiteit. 

EERST OP PAPIER Zowel vanuit de insprekers als vanuit de raadsfracties klonk de wens om alle afspraken eerst ondertekend op papier te hebben - dat geldt ook voor afspraken met de Energie Coöperatie Bunnik over mede-eigendom - voordat de vergunning wordt afgegeven. Wethouder Erika Spil (P21): ,,Ik wil die onrust wel wegnemen. Pas als de overeenkomsten zwart op wit staan geven wij de vergunning af.”

TE GROOT Omwonende Tonko van der Hoeven zei dat beide plannen niet aan de beleidskaders voldoen, omdat daarin staat dat een zonneveld maximaal 25 hectare groot mag zijn. Ook omwonende Willems bracht dit in. Zeker omdat twee projecten tegen elkaar worden gebouwd moet het als één plan worden gezien. En dan is 40 hectare teveel. Willems: ,,Past zo’n industrieel project wel in zo’n open landschap?”

CDA raadslid Leny Visser merkte op dat het college het beleidskader van maximaal 25 hectare, zonder de gemeenteraad daarover te raadplegen heeft gewijzigd naar maximaal 40 hectare. Visser wilde weten wat de argumenten van het college hierbij waren? Wethouder Spil: ,,Door beide zonneparken tegen elkaar aan te plaatsen, ontstaat er omheen meer ruimte voor inpassing. Ik ben het er niet mee eens dat de impact van meerdere kleine veldjes kleiner is. De gemeente Houten bouwt nu 75 hectare verdeeld over 5 projecten - is dat dan beter?”

SUBSIDIE Richard de Bie maakte zich zorgen over de snelheid waarmee de wethouder deze twee aanvragen er doorheen wil krijgen: ,,Wij willen graag dat de gemeenteraad een zorgvuldige afweging kan maken.”

,,Dat de SDE subsidie gaat veranderen voor zonnevelden zou juist een signaal moeten zijn voor de gemeente om het niet te willen. Maar de gemeente doet het tegenovergestelde en gaat juist versnellen vanwege financieel gewin voor de ontwikkelaars”, zei Tonko van der Hoeven. Jeroen van Wijk vulde aan: ,,Het is natuurlijk niet zo dat de SDE subsidie verdwijnt, er komt alleen een nieuwe regeling. Dat er anders geen zonneveld kan komen is absoluut niet waar.”

WEIDEVOGELS In de stukken staat dat er geen weidevogels in het gebied zitten. Maar volgens Frederik Broer van de ANV zijn op drie terreinen in de Vlowijkerpolder in het voorjaar 52 nesten beschermd. Het gaat om de kievit, de grutto, scholekster en tureluur. ,,Het plas-dras gebied van Van Wijk werkt als een magneet en het wordt in 2020 kerngebied van weidevogels.” Belangrijk voor deze vogels is dat hun zicht niet wordt belemmerd, daarom moet er voldoende afstand worden aangehouden ten opzichte van de zonnepanelen. De wethouder is van mening dat de ODRU hier al goed naar heeft gekeken.

HEKKEN EN HAGEN Er bleef onduidelijkheid bestaan over de hekken met camera’s en de hagen. Zijn de 2 meter hoge hekken goed te zien, of worden die aan het oog onttrokken door de hagen? Wethouder Spil wist dit niet en beantwoordt deze vraag schriftelijk, voordat de gemeenteraad op 12 december een beslissing neemt.

BEDENKINGEN PROVINCIE Raadslid Anne Ruth Webbink (P21) wilde weten welke bedenkingen de provincie precies heeft? Wethouder Spil durft het wel aan: ,,De gedeputeerde (Huib van Essen, red.) laat weten dat hij een positieve grondhouding heeft.” Tijdens de raadsvergadering van 12 december is de ontwerp concept Omgevingsvisie van de provincie waarschijnlijk naar buiten gebracht en daarin staat wat de provincie wil met zonnevelden - de wethouder zal deze informatie tijdens de raadsvergadering inbrengen.

Eerdere artikelen over dit onderwerp: Zonder subsidie gaan zonnevelden niet door en Vertraging besluit 65 hectare zonnevelden en Omwonenden bezorgd over beheer 65 hectare zonneveld en Geen illusie dat het kan worden tegengehouden en Plan voor nog een zonneveld in de Vlowijkerpolder en Plan voor zonneveld bij Werkhoven

Frans Pouw (Liberalen), Anne Ruth Webbink (P21) en Leny Visser (CDA)
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie