Afbeelding
Shutterstock

Partijen rond inkoop sieraden krijgen het steeds drukker door oplopende inflatie

Partnercontent

Door de sterk toegenomen inflatie krijgen partijen die sieraden taxeren het steeds drukker. Deze partijen merken dat huishoudens zoeken naar mogelijkheden om hun financiële ruimte te verruimen. Zodanig, dat de maandlasten betaald kunnen worden. Vanuit de overheid zijn recent verschillende maatregelen genomen, om de financiële druk op huishoudens te verlichten. Zo kunnen Nederlandse gezinnen in november en december rekenen op een compensatie van 190 euro per maand, voor de opgelopen energiekosten. Ook wanneer men minder dan 190 euro per maand verbruikt, wordt dit bedrag uitgekeerd. In de praktijk blijkt dat een dergelijke compensatie voor veel huishoudens onvoldoende is om rond te komen. Zij breken hun financiële buffer aan om de vaste lasten te kunnen blijven betalen. 

Hogere goudprijs maakt verkoop sieraden momenteel interessant

Het is niet voor niets dat onder meer antieke sieraden verkopen momenteel populair is, evenals verschillende vergelijkbare bezittingen van goud. De goudprijs is momenteel relatief hoog, wat maakt dat verkopers direct een relatief groot bedrag tot hun beschikking hebben. Het biedt hen de gewenste financiële ademruimte. Overigens is niet alleen het verkopen van gouden sieraden interessant; ook de prijs van zilver nam de afgelopen periode toe. Het maakt het bijvoorbeeld interessant om een zilveren set messen en vorken te verkopen bij een inkoper. 

Goudprijs loopt mogelijk nog verder op

Niet ondenkbaar is een verdere toename in de prijs van goud. Dit heeft te maken met de onrust op de beurzen wereldwijd. Verschillende centrale banken, waaronder de FED in Amerika en de ECB in Europa, hebben aangegeven de rente de komende periode te zullen laten stijgen. Het moet de inflatie doen laten verminderen. Een oplopende rente betekent vaak een stagnerende groei bij bedrijven. Het kost bedrijven immers steeds meer om bijvoorbeeld te investeren in hun productiecapaciteit. Voor beleggers kan dit een reden zijn om hun aandelen te verkopen en te beleggen in een veilige haven; vaak is dit goud of zilver. 

2022 een slecht jaar op de beurzen

Nadat de verschillende beurzen de afgelopen jaren sterk stegen, onder meer in de periode kort na de uitbraak van de pandemie, lijkt 2022 een trendbreuk te gaan vormen. Sinds begin van het jaar is de beurs van Amsterdam, maar ook in de landen om ons heen en bijvoorbeeld in Amerika fors gedaald. Voornaamste redenen hiervoor: de oplopende inflatie en de daarmee gepaard gaan de renteverhogingen door de centrale banken en de oorlog in Oekraïne. Of deze neerwaartse trend zich ook de komende jaren door zal zetten is onduidelijk. Veel zal hierbij afhangen van de periode waarin de hoge inflatie aanhoudt. Economen verwachten op dit moment, dat de hoge inflatie tijdelijk zal zijn. Het zou kunnen betekenen, dat koersen hun opwaartse trend het komende jaar voorzichtig zullen oppakken. 

advertentie
advertentie