Afbeelding
Foto door Life Of Pix via Pexels

Crisis te lijf door te bouwen

Partnercontent

Het woningtekort verminderen is één van de grote opgaven voor het kabinet-Rutte IV. Door jaarlijks 100.000 woningen te laten bouwen hoopt de overheid de scherpe kantjes van de crisis te halen. Maar is dat aantal wel haalbaar?

Eerst wat cijfers. Nederland telde in 2021 8,04 miljoen huishoudens en 7,97 miljoen woningen. Netto bedroeg het tekort 279.000 woningen. De verwachting is dat het woningtekort in de gemeente Bunnik oploopt naar ruim 200 in 2030. Kinderen blijven daardoor noodgedwongen langer thuis wonen. Ook senioren blijven langer in hun eigen huis. Dient zich toch een geschikte koopwoning aan, is de prijs vaak een niet te passeren hindernis. De prijs van een gemiddelde koopwoning steeg in twintig jaar van 170.000 naar 410.000 euro. Zonder dikke portemonnee ben je vaak kansloos. Op de huurmarkt zijn wachtlijsten van vijf jaar of meer eerder regel dan uitzondering. Bunnik telt momenteel 6.500 woningen, waarvan driekwart in de koopsector.

Stikstof

Is bouwen, bouwen, bouwen de weg uit de wooncrisis? Je zou zeggen van wel, maar er is een grote afstand tussen de werkelijkheid op papier en de realiteit op de bouwplaats. Tussen het aanvragen van een bouwvergunning en de oplevering zit vaak zo’n twee jaar. Voordat de eerste extra gebouwde huizen bewoond worden, is het dus zo alweer 2024. En mocht het stikstofbeleid het bouwen niet beletten zijn er tekorten aan arbeid en bouwgrond, blijkt uit een doorberekening van het kabinetsplan door het Planbureau voor de Leefomgeving.    

Aanpassingen

Het beperkte aanbod en de minimale doorstroming zorgen er, naast het beleid van de overheid om hen langer thuis te laten wonen, voor dat senioren langer thuis blijven wonen. In Nederland zijn er 920.000 alleenstaande 65-plussers, blijkt uit cijfers van ActiZ en Anbo. Het aantal senioren dat in eigen huis blijft wonen zal verder toenemen. Ook als het fysiek wat minder wordt, hoeft dat geen groot probleem te zijn. Met relatief eenvoudige aanpassingen kan een woning worden aangepast aan de behoefte van dat moment. Vaak worden die bekostigd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook de gemeente Bunnik heeft een Wmo-loket waar inwoners terechtkunnen met hun hulpvraag. Vanuit de Wmo is het onder meer mogelijk om een traplift aan te schaffen. Een traplift, rolstoel of hulp in de huishouding kan net dat steuntje in de rug zijn. Van de alleenstaande 65-plussers wonen er momenteel zo’n 200.000 in een ongeschikte woning.

advertentie