Afbeelding
(Afbeelding: Researchgate)

Komt 2008 terug? hoge rentes kunnen aanzienlijke druk uitoefenen op de Amerikaanse huizenmarkt

4 maart 2024 om 15:58 Partnercontent

In de afgelopen maanden heeft het nieuws over de moeite van de VS om de inflatie onder controle te houden vragen opgeroepen over de mogelijkheid van een toekomstig gedreven door aanhoudende inflatie. Zou dit kunnen leiden tot een crisis vergelijkbaar met die van 2008? Wij behandelen de kansen dat de Amerikaanse huizenmarkt een neergang doormaakt, die de problemen van 2008 zou kunnen evenaren.

Achtergrond

In 2008 ervoer de Verenigde Staten een van de ernstigste financiële crises in de moderne geschiedenis, veroorzaakt door de ineenstorting van de huizenmarkt en de daaropvolgende kredietcrisis. Nu, meer dan een decennium later, werpt de huidige economische situatie in de VS zorgen op over de mogelijkheid van een soortgelijke neergang in de huizenmarkt.

Huidige economische omstandigheden

De recente inflatiecijfers in de VS wijzen op aanhoudende druk op de prijzen, wat heeft geleid tot bezorgdheid onder economen en beleidsmakers. Deze zorgen worden verder aangewakkerd door het vooruitzicht van een strakker monetair beleid van de Federal Reserve, dat zou kunnen leiden tot hogere rentetarieven op langere termijn. Een dergelijk scenario zou aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de Amerikaanse huizenmarkt, vooral gezien de huidige trend van historisch lage hypotheekrentes.

Impact op de huizenmarkt

Een stijging van de rentetarieven kan de betaalbaarheid van huizen verminderen, waardoor potentiële kopers worden ontmoedigd en de vraag naar huizen afneemt. Dit zou kunnen leiden tot een daling van de huizenprijzen, vooral in markten waar de prijzen de afgelopen jaren sterk zijn gestegen. Als gevolg hiervan zouden huiseigenaren met hoge hypotheekschulden in de problemen kunnen komen, met mogelijk een toename van gedwongen verkopen en afschermingen tot gevolg.

Maxim Manturov, Hoofd van Investment Research bij Freedom Finance Europe, zegt dat: “Voortdurend stijgende hypotheekrentes zouden inderdaad een instorting van de huizenmarkt kunnen veroorzaken, zowel in de VS als in de EU. Dit komt doordat hogere rentetarieven het duurder maken om geld te lenen, wat eigenlijk de betaalbaarheid van woningen voor potentiële kopers vermindert.

Hier is een overzicht van de mogelijke gevolgen:

Afgenomen vraag: Naarmate de hypotheekrentes stijgen, nemen de maandelijkse betalingen die gepaard gaan met het kopen van een huis toe. Dit kan veel potentiële kopers ontmoedigen, wat leidt tot een aanzienlijke afname van de vraag.

Dalende huizenprijzen: Doordat er minder kopers op de markt zijn, kunnen verkopers gedwongen worden om de vraagprijzen te verlagen om kopers aan te trekken. Dit kan leiden tot een cascaderend effect waarbij dalende prijzen de vraag verder verzwakken en een neerwaartse spiraal in de huizenmarkt veroorzaken.

Executieverkopen en korte verkopen: Wanneer huiseigenaren hun hypotheekbetalingen niet langer kunnen veroorloven als gevolg van stijgende rentetarieven, kunnen ze gedwongen worden om in gebreke te blijven op hun leningen. Dit kan leiden tot een executieverkoop wanneer de bank het pand in beslag neemt en het op veiling verkoopt. Als alternatief kunnen huiseigenaren kiezen voor een korte verkoop, waarbij ze het pand verkopen voor minder dan het uitstaande hypotheekbedrag om een executieverkoop te vermijden.

Economische golf effecten: Een instorting van de huizenmarkt kan een domino-effect hebben op de economie als geheel. De bouwsector, die sterk afhankelijk is van de verkoop van nieuwe woningen, zal een van de eerste zijn die lijdt. Banenverlies in deze sector kan leiden tot lagere consumentenbestedingen en verdere vertraging van de economische groei.”

Vergelijking met 2008

Hoewel de huidige situatie niet identiek is aan die van 2008, zijn er enkele parallellen die zorgen kunnen baren. Net als toen zijn huizenprijzen de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen, wat heeft geleid tot oververhitting op sommige markten. Bovendien heeft de Federal Reserve al aangegeven dat het bereid is om agressiever op te treden om de inflatie onder controle te houden, wat kan resulteren in een snellere stijging van de rentetarieven dan verwacht.

Mogelijke maatregelen

Om de mogelijke impact van stijgende rentetarieven op de huizenmarkt te verzachten, kunnen beleidsmakers verschillende maatregelen overwegen. Dit kan onder meer het verlagen van de rentetarieven op leningen voor woningaankopen, het implementeren van programma’s voor schuldverlichting voor huiseigenaren en het stimuleren van de bouw van betaalbare huisvesting. Het is echter belangrijk op te merken dat dergelijke maatregelen mogelijk niet voldoende zijn om de gevolgen van een ernstige neergang op de huizenmarkt te voorkomen. Individuen kunnen ook overwegen om in ETF‘s te investeren als een manier om hun blootstelling aan de huizenmarkt te diversifiëren en hun risico’s te beheersen.

Geen garantie

Hoewel er geen garantie is dat de VS een herhaling van de crisis van 2008 zal ervaren, zijn er duidelijke redenen tot bezorgdheid over de mogelijke gevolgen van aanhoudende inflatie en stijgende rentetarieven voor de huizenmarkt. Het is essentieel dat beleidsmakers en marktdeelnemers deze ontwikkelingen nauwlettend volgen en proactief handelen om de kwetsbaarheid van de huizenmarkt te verminderen en de financiële stabiliteit te waarborgen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie