Afbeelding
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Online informatiebijeenkomst agrariërs 9 februari over uitrijden mest

Overig

UTRECHT Vanaf 16 februari mogen agrariërs weer mest uitrijden over het land. Wel gelden er regels voor het bemesten langs slootkanten. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden organiseert hierover een digitale informatiebijeenkomst op woensdag 9 februari van 20.00 tot 21.00 uur. Agrariërs uit het hele beheergebied zijn van harte welkom.

,,De landbouw en schoon water zijn niet te scheiden van elkaar. Schoon water is noodzakelijk voor planten en dieren en is een onderdeel van een aantrekkelijke leefomgeving voor de mens om te werken en te wonen. Ga goed voorbereid het nieuwe jaar in. En fris uw kennis op over de regelgeving bij het uitrijden van mest om te voorkomen dat mest in de sloot komt”,  aldus Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Vragen die aan de orde komen tijdens de bijeenkomst zijn: hoe bepaal je de insteek van een sloot? Mag je bemesten langs een dijk? Welke afstand moet je houden bij werkzaamheden langs een greppel? En waarom en op welke manier houdt het waterschap toezicht? Tijdens de digitale bijeenkomst is er ruimte om vragen te stellen via de chat.

[Praktische informatie]

Datum: woensdag 9 februari 2022

Tijdstip: 20:00 tot 21:00 uur

Locatie: online via Microsoft Teams

Deelname: gratis.

[Opgave en deelname] 
Aanmelden kan via e-mail communicatie@hdsr.nl. Men ontvangt daarna een bevestiging voor de inschrijving. Later volgt de uitnodiging met daarin een link naar de Teams bijeenkomst.


advertentie