De nieuwe editie.
De nieuwe editie. Meindert Brouwer

Bunniker publiceert in Chinees over bosbehoud

Overig

BUNNIK Tijdens de wereldtop over klimaat in Glasgow is besloten dat de wereldwijde ontbossing voor 2030 moet stoppen. Maar hoe stop je ontbossing in de praktijk? Bijvoorbeeld in het uitgestrekte regenwoud van het Congo Bekken, waar zoveel internationale, commerciële belangen spelen? Dat staat beschreven in de nieuwe editie van het boek Central African Forests Forever. Deze nieuwe editie bevat 17 nieuwe hoofdstukken.

Samensteller en uitgever Meindert Brouwer uit Bunnik reisde zelf naar Centraal Afrika om Afrikanen naar hun oplossingen te vragen. Hij stond oog in oog met gorilla’s en trok achter op een motor op een smal pad door het regenwoud van Congo. Hij interviewde ook de groene voorhoede in China, dat in centraal Afrika met veel bedrijven aanwezig is.

Brouwer slaagde erin deze nieuwe editie in China in het Chinees te publiceren. Er verschijnen ook Engelse en Franse versies. Het rijk geïllustreerde boek is op het internet voor iedereen gratis in de drie talen te lezen – www.centralafricanforests.org – en daarnaast ook gedrukt beschikbaar.

OPLOSSINGEN In het boek zijn het veelal deskundigen uit Afrika zelf en bosbewoners die oplossingen voor behoud van het regenwoud naar voren brengen. Nieuw is dat ook Chinese experts in duurzaam bosbeheer aan het woord komen. Chinese houtbedrijven die actief zijn in het regenwoud van het Congo Bekken hebben een slechte reputatie en staan bekend om kaalkap, verwoesting van bos en illegale houthandel. De Chinese experts leggen Chinese houtbedrijven uit dat het in hun eigen belang is om in Afrika duurzaam en verantwoord te opereren. Zij vertellen over de vooruitgang die daarin is geboekt.

MIJNBOUWPROJECT Bovendien zet het boek de schijnwerper op het eerste verantwoorde mijnbouwproject ooit in centraal Afrika, door een interview met een van de Chinese partners, directeur Sun Lihui van de Chinese Kamer van Koophandel van Metalen, Mineralen en Chemische Stoffen. Deze vertegenwoordiger heeft opmerkelijke dingen te zeggen over verantwoordelijkheid en de rol van internationale NGO’s. Ook het Nederlandse Fairphone komt in beeld.

OOGGETUIGEVERSLAG Nieuws in de media wordt gedomineerd door verlies en verwoesting van natuur. De nieuwe editie van het boek Central African Forests Forever laat zien dat er beloftevolle initiatieven en oplossingen zijn die werken voor behoud en duurzaam gebruik van het regenwoud van het Congo Bekken. Zo is er een uitgebreid interview opgenomen met Lee White, de Minister van Bossen van Gabon, over de spectaculaire overgang naar duurzaam bosbeheer in zijn land om de illegale en verwoestende houtkap terug te dringen. Eveneens een plek in het boek kreeg een ooggetuigeverslag over een succesvol alternatief voor zwerflandbouw (‘slash and burn’ – neerslaan en afbranden), nog altijd de grootste ontbosser in Centraal Afrika.

RECENSIE ,,Een meesterwerk”, zei Philip Ngwese Ngole, Minister van Bossen en Faunabeheer van Kameroen over de eerste editie van Central African Forests Forever.

advertentie