Afbeelding
Provincie Utrecht

Provincie Utrecht wil toeristische sector extra steunen

Overig

UTRECHT De coronacrisis raakt de toeristische sector hard. De grenzen zijn dicht en dankzij de lockdown is het merendeel van de toeristisch-recreatieve bedrijven gesloten. Gedeputeerde Staten stellen daarom voor aan Provinciale Staten (PS) om de toeristisch-recreatieve sector te steunen met extra inzet op toerisme.

Het betreft inzet op een herstelimpuls van de toeristisch-recreatieve sector, inclusief het zakelijk toerisme en extra inzet op doorontwikkeling van de druktemonitor.

BESTEMMINGSRESERVE Het gaat hierbij om onderdelen die in het verlengde liggen van het reguliere beleid, maar die nu door de coronacrisis sneller en intensiever zullen worden opgepakt, zodat de sector weer enigszins kan herstellen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bestemmingsreserve “COVID flankerend beleid 2021” voor een bedrag van maximaal 750.000 euro. Na besluitvorming door PS kan specifiekere invulling plaatsvinden.

advertentie