Afbeelding
112ProvincieUtrecht.nl

Gemeente Bunnik akkoord met vernieuwd hennepconvenant

24 februari 2024 om 16:15 Overig Tips van de redactie

BUNNIK Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een nieuwe versie van het hennepconvenant Midden-Nederland. Al sinds 2010 is de gemeente Bunnik één van de deelnemende gemeenten aan dit regionale hennepconvenant. Deze wordt regelmatig geëvalueerd en aangepast en daarom ligt er nu een nieuwe versie voor de periode 2024-2027. 

In dit hennepconvenant bundelen 38 gemeenten in Midden-Nederland, politie Midden-Nederland, het Openbaar Ministerie, de netbeheerders die actief zijn in dit gebied, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en de woningcorporaties hun krachten. Het convenant heeft als doel de georganiseerde hennepteelt aan te pakken. Hennepteelt zorgt namelijk voor veel overlast, mogelijk gevaar in woonwijken en op bedrijventerreinen en gaat gepaard met fraude, belastingontduiking, witwassen, illegale bewoning, (dreiging met) geweld en energiediefstal. Het convenant bestaat uit afspraken die de samenwerking en onderlinge uitwisseling van informatie makkelijker maken, waardoor illegale hennepteelt beter aangepakt kan worden.  

GEVAREN

Hennepkwekerijen bevinden zich vaak in kelders, schuren, bedrijfspanden en op zolders en boerderijen. Ze vormen een bedreiging voor de volksgezondheid, het milieu en de veiligheid in de buurt. Er kan bijvoorbeeld brand ontstaan door diefstal van elektriciteit, kortsluiting of lekkage. Dit kan vervolgens leiden tot ontploffingen, instorting van gebouwen en schade aan omliggende woningen. Naast de fysieke risico’s van een hennepkwekerij, zorgt een drugslocatie ook voor meer crimineel verkeer, geweld, bedreigingen en afpersingen. De onveiligheid in de buurt neemt daardoor toe. 

In geval van een heterdaad ontdekking van een hennepkwekerij in werking kunnen inwoners direct contact opnemen met de politie. Dit kan via 0900-8844 en bij hoogste spoed via 112. Bij signalen van een mogelijke hennepkwekerij kan men contact opnemen met de wijkagent, de gemeente of Meld Misdaad Anoniem. Denk hierbij aan de volgende dingen: 

Hennepgeur (een sterke, zoete en weeïge lucht); 

Geluidsoverlast door afzuiginstallaties; 

Constant zoemend of ronkend geluid; 

Extra ontluchtingspijpen in het dak; 

Fel kunstlicht dat altijd brandt; 

Beslagen of afgeplakte ramen of gordijnen die vaak dicht zijn; 

Vaak onbekende personen en voertuigen in en rondom de locatie. 

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie