Afbeelding
BDU Media
Ingezonden

Niet linksom, maar slinksom?

Opinie

Het moet ergens begin deze eeuw zijn geweest dat ik en alle andere omwonenden van het Eikenpad geconfronteerd werden met het voornemen van het college om de asfaltmachine te gaan hanteren ten behoeve van een fietspad dwars door de Parel van Bunnik, het Eikenpad dus. De bedenker van dienst had in zijn ivoren torentje naar de plattegrond gekeken en had een lumineus idee. Weken later bleek dat hij het betreffende park nog nooit gezien had en de luide en massale protesten deden hem op zijn schreden terugkeren.

Een paar jaar later kwam er een wethouder, kennelijk niet gehinderd door enige dossierkennis, maar wel behept met profileerdrang, tot hetzelfde onzalige idee. Ook hij redde het niet. En dat terwijl hij toch, heel slim, in de zomervakantie zijn ideeën spuide en de bewoners nog maar heel kort de tijd hadden om hun bezwaren kenbaar te maken. Ook de optie om een fietspad over de Gildenring te trekken, was bepaald niet aantrekkelijk en de bezwaren daartegen alleszins te billijken. Er ging een streep door het plan, (bijna) iedereen blij.

Een volgend plan, snippergroen, had vooral tot gevolg dat de buurtzin versnipperd raakte. Een aantal huizenbezitters zag (begrijpelijk) zijn kans schoon om voor een paar tientjes de tuin uit te breiden, ten koste van het voor iedereen beschikbare groen. Pas toen de piketpaaltjes al waren geslagen, begreep ‘de rest’ wat er gaande was, want alleen als je op de site van de gemeente had gekeken, had je van de hoed en de rand geweten. Gelukkig ging ook dat plan door de shredder.

Minachting

 u is er dus een college dat kennelijk maling heeft aan dat groen, de provincie wil paaien, dan wel een fietspad aan wil leggen, omdat het kan, niet omdat het moet. Mensen van buiten Bunnik worden bediend ten koste dus van kostbaar groen voor de inwoners zelf. Bovendien, ik denk dat mensen die bereid zijn om de fiets te pakken vast niet te beroerd zullen zijn om 100 meter meer te rijden. Bijvoorbeeld als ze via de Secretaris De Jonglaan moeten. En voor die route hoeft er niks veranderd te worden, die weg ligt er al. 

En dan moeten de omwonenden in het Groentje lezen dat ze alleen over de inrichting mogen meepraten. En, minstens zo erg, de gemeenteraad, die toch een controlerende functie heeft als het over besluitvorming van B en W gaat, kan lezen dat ze er wel over mag discussiëren, maar dat haar steun niet nodig is om de plannen door te drukken. Het getuigt van minachting naar de geschiedenis van het Eikenpad, het belang van het groen, de bewoners én de gemeenteraad. Ik zou er nog maar eens een nachtje over slapen.

Mark Schattefor (ex-bewoner Eikenpad, binnen Bunnik verhuisd)

advertentie