Afbeelding
BDU Media

Ingezonden brief: Tiny houses voor 65+’ers in Odijk - West

Opinie

Bouwen in Odijk lijkt goed voor de gemeente Bunnik. Er is grote behoefte aan woningen. Maar welke behoefte aan woningen is er eigenlijk? De nieuw te bouwen woningen zijn meestal te duur voor starters en doorstromers. In de gemeente Bunnik is een groot aantal 65-plussers. Hiervoor betaalbare woningen bouwen bevordert de doorstroming. Veel van deze mensen wil graag kleiner wonen. Voorheen bestond de mogelijkheid om naar een bejaardenhuis te gaan, maar dat is opgeheven en veranderd in een verzorgingshuis en daar zijn deze 65-plussers te gezond voor. Waarom geen tiny houses bouwen in Odijk-West voor deze groep mensen? Dit zijn betaalbare woningen, zet er honderd of tweehonderd bij elkaar en je hebt weer een “bejaardenhuis”. Ondersteund door zorgverleners die geconcentreerd op een kleine plek heel veel mensen kunnen bedienen en niet meer van hot naar her hoeven. Deze tiny houses zijn ook betaalbaar voor starters.

Volgens de politiek moet er naast woningen vooral ruimte zijn voor recreatie, fietsen, landbouw en groencompensatie. Wat onbegrijpelijk is, in dit geval, is dat er kostbare grond voor recreatie en fietsen en landbouw en groen wordt volgezet met zonnepanelen. In Werkhoven moeten heel veel zonnepanelen komen. Laat de agrariër die zijn grond beschikbaar stelt voor wonen de gelegenheid krijgen deze grond te gebruiken voor zijn bedrijf. Zet in plaats van zonnepanelen een windmolen neer. Een windmolen levert hetzelfde rendement als 10 hectare landbouwgrond. Deze grond blijft dan groen en beschikbaar voor recreatie, landbouw en groen.

Laat de politiek zijn gezonde verstand gebruiken en de vele mogelijkheden die er zijn goed benutten.

Adrie van der Maat

Stationsweg 23, Bunnik

advertentie